Biverkning? Rapportera här.

EudraVigilance (European Union Drug Regulating Authorities Pharmacovigilance) är det europeiska nätverket för databehandling och hanteringssystem för rapportering och utvärdering av misstänkta biverkningar mot läkemedel som har godkänts eller studerats i kliniska prövningar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) driver systemet på uppdrag av Europeiska unionens (EU) läkemedelsregleringsnätverk. Via svenska Läkemedelsverket kan man rapportera … Läs mer

Dagens bild:

Man måste ju beundra läkemedelsbolagen och vissa andra företag som kan komma på så himla bra namn på sina produkter. En klar favorit är Stilnoct mot sömnbesvär där man med lite fantasi kan förstå att de menar Still Knocked, alltså Fortfarande Knockad, vilket jag tycker är ett lysande namn på ett läkemedel. Det är humor … Läs mer