Bibeln, Tro och Religion

Bibeln och offer.

Ofta var det djur och idag har flera kyrkor bland annat kollekt och vissa av dem, även ett tionde. Men när Jesus talar om detta kan man läsa: ”Barmhärtig­het vill jag se och in­te of­fer” i Matteus 9:9-13.
Likaså berättar profeten Jesaja 11-17 väldigt intressanta saker vad Gud har sagt om att offra i hans ära.

När Adam och Eva åt av den förbjudna frukten fick de kunskap eller visdom?

För det är skillnad på dem. Enligt Svensk Ordbok betyder ”visdom” följande: kunskap eller erfarenhet som visa personer besitter särsk. om livet och människans vill­kor”.
Kunskap däremot har betydelsen: ”riktig före­ställning om visst förhållande som ngn har lagrad i minnet etc., ofta som resultat av studier
För övrigt står det ingenting om ett äpple i någon av de tre svenska versionerna av Bibeln. Däremot står det ”frukten” och i 1917 års översättning kan man läsa:

1 Moseboken 3: 5men Gud vet, att när I äten därav, skola edra ögon öppnas, så att I bliven såsom Gud och förstån vad gott och ont är.” 6Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av, och att det var en lust för ögonen, och att det var ett ljuvligt träd, eftersom man därav fick förstånd…

I Karl XIIs version står det:

1 Moseboken 3:5Förty Gudh weet/ at på hwad dagh J äten ther af/ skola edor ögon öpnas/ och J warden såsom Gudh/ wetandes hwad godt och ondt är. 6Och qwinnan såg til at trädh war godt at äta af/ och liufligit vppå see/ och at thet ett lustugt trä war/ efter thet gaf förstånd…

I Bibel 2000 står det:

1 Moseboken 3:5Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon, och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont.” 6Kvinnan såg att trädet var gott att äta av: det var en fröjd för ögat och ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet.

Som ni ser står det ”förstånd” och i senaste versionen ”vishet” vilket man ju förstår innebär en skillnad. Förstånd betyder enligt Svensk Ordbok: ”förmåga att tillgodo­göra sig inne­håll, dra slut­satser och handla med om­döme JFR förnuft intellekt vett” och SAOL betecknar det som ”god tankeförmåga”.

Ordet ”vishet” har enligt Svenska Akademins Ordlista en helt annan betydelse!

Med vetskapen att det bara var rika och bildade människor som hade tillgång till tryckta böcker, är det då möjligt för dem att vrida och vända lite hur de vill med översättningar och även välja vilka ord de vill ha med?


Inte ens Jesus var felfri.

För om han var det, varför kastade han då inte den första stenen?

Johannes 8: 7När de envisades med sin fråga såg han upp och sade: ”Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen på henne.”


Om det är synd att leva utomäktenskapligt, levde då inte Adam och Eva i synd?

Med tanke på att Fadern är kärlek, så borde det väl vara kärleken som fullbordar äktenskapet, gör det förbindande heligt och intygar dess äkthet. Innebär det då inte att äktenskap är ett religiöst påhitt och att man egentligen bryter det heliga förbundet om kärleken dör och man fortsätter ”vara gifta”?


I judarnas heliga skrift Torah, och i Första Mosebok 32:a kapitlet, är Israel det namn som patriarken Jakob får efter att ha brottats med Gud eller en ängel. Med tanke på hur det fortfarande bråkas där borta så kanske de fortfarande brottas med honom?


Vilken är skillnaden på Fadern och Gud och varför görs det skillnaden?

Johannes 1:18 Ingen har någonsin sett Gud; den enfödde Sonen, som är i Faderns sköte, han har kungjort vad Gud är.

Kan det vara så att om Satan är lögnens härskare och dessutom kallar sig själv för gud att bibelcitatet pekar på den trasiga värld vi har idag och som knappast styrs av Fadern? Något som också Jesus pekade på när han gick på jorden.


Är det inte märkligt att ingen av lärjungarna var med och skrev något i Bibeln? frågor om Bibeln tro och religion på Anders Frihamn blogg i Borås


Inom kristendomen är korset symbolen att visa för sin tros skull.

Vissa skulle säga att det är för lyckan och tacksamheten för att Jesus dog på korset för våra synders skull, men vad exakt betyder det för synderna tycks aldrig ta slut i denna värld. Frågan är om Jesus skulle gilla att se folk bära omkring på mordvapnet den dag han isf återkommer?


När Jesus frestas av Satan på berget, varför blev han ledsagad av anden och vems ande var det?

Matteus 4:1 Därefter blev Jesus av Anden förd upp i öknen, för att han skulle frestas av djävulen.


När man dör sägs det att man ska gå mot ljuset. Men är det så lämpligt om Satan är ljusbäraren..?


Det finns över 44.000 olika kristna kyrkor, alla med sin speciella inriktning.

Du råkade födas i ett kristet land, hade inte din religion varit en annan om du föddes i ett annat land? Kyrkan är splittrad med tusentals olika församlingar, vad är chansen att just din kyrka är den rätta?


Med tanke på att det finns över 2.18 miljarder (!) kristna i världen så undrar jag vad som menas med att ett fåtal finner den rätta vägen. 2.18 miljarder människor är definitivt inte ett fåtal. Himmelriket måste ha en otroligt bred port. Dessutom, om det nu finns så många kristna som följer Guds ord, hur kan världen se ut idag som den gör?

Matteus 7:13-14Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. 14Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Likaså Lukas 13:23-24Och någon frågade honom: »Herre, är det allenast få som bliva frälsta?» Då svarade han dem: 24Kämpen för att komma in genom den trånga dörren; ty många, säger jag eder, skola försöka att komma in och skola dock icke förmå det.

Det låter mycket tuffare än att bara släpa sig till kyrkan varje söndag och hålla med allt vad en präst säger.


Det hebreiska ordet för ”gjord från ingenting” är ”bada” (body, kropp) och Gud gjorde människan från ingenting.

Varför skulle han då döda djur för att klä människan i lustgården? Han kunde väl bara ha knäppt med fingrarna? Med tanke på hur skör och mottaglig för sjukdomar m.m. som kroppen faktisktär, är den alltså inte en perfekt skapelse utan möjligtvis en skapelse av Satan för honom att använda under slavliknande förhållanden?


Det hebreiska ordet för moln och ande är samma, med andra ord, Jesus kanske inte återvänder på ett moln utan finns inom de som förstår.


Bara en av apostlarna mötte Jesus och det var Johannes varpå det evangeliet egentligen borde vara bok nummer ett i kronologisk ordning. Romarna ville inte ha med Johannes eftersom han kryptiskt avslöjade systemet bakom att lura folkmassorna, precis som Jesus gjorde? Den stora villfarelsen som pågår än idag?


Om det var en synd av Adam och Eva att äta av kunskapens träds frukt, är inte hela vårat skolsystem syndigt och använder kristna Apple-produkter?


Är dagens kapitalistiska samhällssystem något som förespråkas i Bibeln?

Nej, snarare tvärtom, och speciellt inte i kyrkliga sammanhang. Det får mig att fundera på tiondet, att man skulle ge en tiondel av sin inkomst till kyrkan, kollekten och att så var det varje gång att man skulle skänka pengar.

Matteus 21:12 Jesus gick till templet och drev ut alla som sålde och köpte där. Han välte omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor, 13och han sade till dem: ”Det står skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus. Men ni gör det till ett rövarnäste.”


Gud skapade Adam först, sedan Eva, gjord av ett av Adams revben.

Skulle det inte innebära att den allra första människan var trans? I så fall är det svårt att förstå allt hat mot transpersoner som ofta kommer från religiöst håll. Tänk också på vad Bibeln säger om att inte döma.

Lukasevangeliet 6:37 Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända.

Vidare står det också:

43 Ett bra träd bär aldrig usel frukt, inte heller bär ett uselt träd bra frukt. 44Varje träd känns igen på sin frukt. Man plockar inte fikon på tistlar eller druvor på törnbuskar. 45En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt onda förråd. Hennes mun säger vad hjärtat är fullt av.

I Lukasevangeliet står på flera ställen om att kritisera och att döma.

42 Hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders.
Sedan kan man ju fundera på hur människor får för sig att de har rätten att döma någon över huvud taget. Är inte det Skaparens uppgift? Eller som det beskrivs så bra i Johannesevangeliet:

”Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen på henne.”


Är de tio budorden en manual för vad kärlek är? För det beskrivs i Moseboken att Guds lag är en endaste lag, men med flera bud eller definitioner. Den kallas också för den naturliga lagen.

22 Om ni troget följer hela denna lag som jag ger er, om ni älskar Herren, er Gud, alltid vandrar hans vägar och håller er till honom, 23skall Herren driva undan alla dessa folk för er; ni kommer att fördriva folk som är större och mäktigare än ni själva.


Ords betydelse skiftar utmed åren.

Ordet repent (ångra) är från grekiskan som då betydde att byta åsikt. Kyrkan idag har kopplat skam och skuld till den betydelsen. Manipulationer har alltid skett genom att ändra ords ursprungliga betydelse. Förr i tiden hörde läskunnighet till de lärde, mäktiga och oftast rika människorna, som självklart utnyttjade situationen. Den ursprungliga betydelsen för Synd kommer från grekiskan och då syftade det på bågskytte, att missa målet, att missa guldet. Ordet Amen tros komma från den egyptiska mytologin där Amon-Ra ansågs vara skapelseguden.


Visste ni att Henoks Bok inte finns med i Bibeln? Henok var farfarsfar till Noa och skrev bland annat kritiskt mot präster och etablissemanget. Det var också de som var skriftlärda och måhända att de bytte ett och annat ord för egen vinnings skull?


Var inte Gud ensam när han skapade jorden och människan och allt därtill?

Moseboken 1:26 Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.”

Det skulle i så fall förklara följande: Edens lustgård och ormen. Hur kom ormen till och varför släpptes den in? Var ormen en Gud? Enligt sumeriska skrifter (skrivna för drygt 5000 år sedan) hette skaparen och ormen Apsu och Tiamat och de var gudar båda två och alltså jämnbördiga med lika rätt att vara i Edens lustgård.. Den sumeriska skapelseberättelsen heter Enuma Elish. Eller var både orm och skaparen bröder (Enki och Enlil) varav en av dem straffades för att ha manipulerat människan med att för alltid kräla på sin mage. En orm med ben skulle kunna kallas för drake eller ödla och innebär det isf att Eden inte skapades av den allsmäktiga herren utan av två sumeriska gudar, vilka då skulle vara Guds barn?


Världens första till namnet kända författare var kvinna.

Hon hette Enheduanna, levde cirka 2250 f Kr och var högsta prästinna i templet i den sumeriska staden Ur. Vilket får mig att undra varför kvinnan, moder och källan till liv, under så lång tid blev (och fortfarande är) förtryckt.


Om någon idag predikade precis som Jesus gjorde, och i åtanke att människan är barn av Gud, skulle det inte bli exakt likadant scenario?

Mark 3: 21 Hans anhöriga fick höra det och gav sig i väg för att ta hand om honom; de menade att han var från sina sinnen. 22 De skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem sade att han var besatt av Beelsebul och att det var med demonernas furste som han drev ut demonerna.

Del av Gilgamesh-eposet

Vad jag har sett så finns det väldigt många välklippta präster.

Moses 21:5 Prästerna får inte raka någon del av sitt huvud, inte heller klippa av skägget eller rista märken på sin kropp.


Hur kan det skrivas om Lot att han var rättfärdig?

Han blev räddad när Sodom och Gomorra skulle störtas och när folkmassan stod utanför hans hus och krävde att han skulle låta dem få främlingarna (änglarna) sa han:

7 ”Bröder”, sade han, ”jag ber er, gör inte något så ont. 8Jag har två döttrar som ännu är orörda. Låt mig skicka ut dem till er, så kan ni göra med dem vad ni vill, bara ni inte gör något mot dessa män som har fått en tillflykt under mitt tak.”

Lot och hans döttrar flydde och bosatte sig i bergstrakterna. Det fanns inga män dit de flyttade så döttrarna beslutade sig för att skaffa barn med sin far, Lot, men att de skulle dricka honom redlös först. Hade döttrarnas graviditeter inte kunnat tolkas som jungfrufödslar de också, men det nämns inte ett ord om. Argumentet att det är kvinnans lott att underlyda mannen kan man tycka faller då människan var skapad efter Guds avbild och han älskar dem alla lika mycket.


Kan det vara så att om människan är Guds avbild, alltså barn och därmed att varje människa är Jesus beroende på om hen ser och praktiserar sanningen? Om Jesus var han som startade elden inom folket, det förklarar isf varför lärjungarna frågade honom vem han var då han hjälpte fiskarna att få massor av fisk. Olika Jesus uppträdde på olika ställen och vid olika tidpunkter. Det är därför Jesus sade att vi är alla samma och av Guds kropp. Detta var tredje gången efter uppståndelsen som han visade sig för lärjungarna och ändå kände inte lärljungarna igen honom?

Lukas 24:13 Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. 14De talade med varandra om allt det som hade hänt. 15Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. 16Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom.


Märkligt nog säger många hemliga sällskap ungefär samma sak, att kristendomen en dag kommer att falla då de kristna har blivit grundlurade. Kanske Jesus gick på jorden för att varna att Den stora villfarelsen pågick redan då?

Matteus 24:23 Om ni då får höra: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte! 24Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda.


Det här med ID-taggning av människor, det elektroniska samhället i samband med AI-robotar samt övervakning och Big Data:

Uppenbarelseboken 13:15 Och det fick rätt att ge livsande åt odjurets bild, så att bilden också kan tala och se till att alla som inte tillber odjurets bild blir dödade. 16Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan 17och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet.


Divide et impera, latin för Söndra och Härska.

En av fysikens lagar är att energi kan varken bli skapad eller förstörd, bara förändrad. Vilket skulle betyda att vi människor har levt om och om igen men i olika former utöver all tid vilket är ett bra sätt att splittra oss. Precis som han gör genom att få oss att ogilla de med olika hudfärg, kön, läggning, politisk eller religiös åsikt eller tro osv.


Mycket av det Jesus predikade återfinns i filosofin buddismen. I många av dess tempel finns skrifter skrivna i arameiska och där Jesus kallas för Mästaren. Hur kommer det sig att indianstammen Svartfötterna har antika skrifter i hebreiska?


Varför heter han Jesus?

Bokstaven J finns inte i hebreeiskan. Yod (י), även jod, är den tionde bokstaven i det hebreiska alfabetet. Den uttalas som ett j men stavas alltså inte som det.


Har ni tänkt på att Gud aldrig kallar sig själv för Gud?

Så vem är guden det talas om i Bibeln? Med tanke på att världen, som den ser ut och har sett ut inte är vidare himmelsk så kanske jorden och människan tillhör en annan gud. Med tanke på att Lucifer, Satan även är kallad för lögnernas härskare så är det väl mer än tänkbart att det är honom det åsyftas på vid flera tillfällen igenom skrifterna? Speciellt i Gamla Testamentet där det skrivs om en arg och hämndlysten gud, vilket inte alls stämmer med att så älskade Gud världen och människan. Att det sedan finns mycket äldre religioner och skrifter därav, än kristendomen, gör det bara ännu virrigare för då ökar antalet gudar avsevärt.

Johannes 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.


Talet 10.

Med tanke på katolska kyrkans inflytande och svärtade historia kan det tyckas märkligt att de har hela 14 obelisker bara i Rom, samtidigt som det i världens 10 största städer finns åtminstone en obelisk, bland annat i Stockholm. Under renässansen återuppväcktes intresset för obelisker. Egyptiska obelisker hämtades åter på plats, så restes en obelisk från palatset i Luxor på Place de la Concorde 1836 och Kleopatras nålar flyttades till London respektive New York. Ett exempel på ett sentida monument i obeliskform är Washingtonmonumentet. Vadan detta intresse för egyptisk kultur?

Uppenbarelseboken 13: 1 Och jag såg ett odjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn.


Innan människan åt av den förbjudna frukten i Edens lustgård, var han då inte en viljelös slav och varför skulle den kärleksfulla Skaparen vilja ha nickedockor? Är det inte mer troligt att Gud skapade människan som en formlös ande, eller som en själ?


Under Jesus tid kallades alla äkta män för Lord eller Herre av sin familj och undersåtar, så var inte risken för förväxling otroligt stor? Vem var egentligen herren och syftade alla sådana benämningar på Jesus, Guds son?


Vänd den andra kinden till – varför är det då så mycket bråk, krig och dödande i religionens namn?

Matteus 7: 1 Döm inte, så blir ni inte dömda. 2Ty med den dom som ni dömer med skall ni dömas, och med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er. 3Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? 4Och hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga – du som har en bjälke i ditt öga?


Påven i Rom kallar sig för ”Vicarius Filii Dei” vilket är latin och betyder ”Representant för Guds son” eller ”Herden av Kristus”. Det märkliga är att att om man räknar det som latinska siffror istället blir det följande:

VICARIUS
5+1+100+0+0+1+5+0=112

FILII
0+1+50+1+1=53

DEI
500+0+1=501
112+53+501=666

I Bibeln står det om den fallna ängeln Lucifer, vilket är latin och betyder ljusbringare eller ljusbärare (Lucem ferre ’att bringa ljus’).

Inom större delen av kristen teologi har Lucifer identifierats med Satan (vilket på hebreeiska för övrigt betyder ”åklagare”). En annan välkänd ljusbringare är helgonet Lucia, vars härkomst är italienska Sicilien – och även Vatikanen är som bekant italienskt. Att Vatikanens skulle ha en stjärnkikare vid namn L.u.c.i.f.e.r. är en väl spridd myt, men varför är Vatikanen så intresserad av astrologi? Vatican Observatory Research Group (VORG), i Tucson i Arizona kan ni söka på. Kan astrologin ha någon speciell betydelse?

Sedan urminnes tider har solen, månen och årstiderna spelat stor roll för människan. Solen, livgivaren, sun of god. Över ett år reser gud son, solen, över månaderna som ju bekant har var sitt stjärntecken. T.ex. Vattumannen som på våren kommer med regn till skörden.

Född av en jungru, den 25 december och med en stjärna i öster – allt skulle kunna förklaras med astrologi. Stjärnan i öster är Sirius vilken en gång om året, den 25 december, står i linje med de tre starkast lysande stjärnorna i Orions bälte, som även idag kallas för ”De tre kungarna”. Samtliga stjärnor står i exakt linje till var soluppgången blir den 25 december. Det är därför de tre kungarna följer stjärnan i öster och de väntar på solens uppgång, födelsen av ljuset. Jungru Maria (virgin Mary) är stjärnbilden Jungfrun. Det latinska ordet för jungfru är virgo, vilket också betyder huset av bröd, Bröd görs av vete och mellan augusti/september, som ju också är stjärntecknet Jungfruns vändkrets. Dessuom betyder ”Betlehem” rakt översat ”Huset av bröd”, vilket refererar till stjärnecknet Virgo, Jungfrun. Den 22 december står solen som lägst och den 22-24 står solen stilla, sedan börjar den röra sig norrut igen. Under de tre dagarna står solen exakt under stjärntecknet ”Crux” eller Söderkorset(?) (Solen dog på korset, var borta i tre dagar och återuppstod igen.) Dock firar man ju inte våren förrän vid påsk. Det är då solen härskar över mörkret, den mörka årstiden, och dagarna blir längre. De tolv lärljungarna representerar de tolv årstiderna och även de tolv stjärntecknen där Jesus i mitten är solen. Korsen med en ring runtom är en avbildning av hedningarnas zodiak. Det är också därför som Jesus i tidiga avbildningar har sitt huvud framför ett kors, för att han är solen. The light of the world och Sun of God. I Bibeln finns det många avsnitt som indikerar att Jesus är solen.


Med tanke på hur världen ser ut idag så lär det knappast vara Gud som regerar och äger vår jord, utan Satan. Hur skulle han annars kunna fresta Jesus om han inte ägde något?

Matteus 4:1-11 Se­dan fördes Je­sus av An­den ut i öknen för att sättas på prov av djävu­len. När han ha­de fas­tat i fyr­tio da­gar och fyr­tio nätter blev han till slut hung­rig. Då kom fres­ta­ren och sa­de till ho­nom: ”Om du är Guds son, så be­fall att de här ste­nar­na blir bröd.” Je­sus sva­ra­de: ”Det står skri­vet: Människan skall in­te le­va ba­ra av bröd, ut­an av var­je ord som utgår ur Guds mun.”

Se­dan tog djävu­len ho­nom med sig till den he­li­ga sta­den och ställ­de ho­nom högst up­pe på tem­pel­mu­ren och sa­de: ”Om du är Guds son, så kas­ta dig ner. Det står ju skri­vet: Han skall be­fal­la si­na äng­lar och de skall bära dig på si­na händer så att du in­te stöter fo­ten mot någon sten.” Je­sus sa­de till ho­nom: ”Det står också skri­vet: Du skall in­te sätta Her­ren, din Gud, på prov.”

Nu tog djävu­len ho­nom med sig upp på ett myc­ket högt berg och vi­sa­de ho­nom al­la ri­ken i värl­den och de­ras härlig­het och sa­de: ”Allt det­ta skall jag ge dig om du fal­ler ner och till­ber mig.” Då sa­de Je­sus till ho­nom: ”Gå din väg, Sa­tan. Det står ju skri­vet: Her­ren, din Gud, skall du till­be, och en­dast ho­nom skall du dyr­ka.” Då lät djävu­len ho­nom va­ra, och äng­lar kom fram och betjäna­de ho­nom.


Kristendomen uppfanns av kejsar Konstantin år 306 A.D. som ett sätt att kontrollera folkmassorna.

Han var ensam kejsare från 324. Han är känd för att ha tillåtit kristendomen i romarriket vilket senare under samma århundrade ledde till att kristendomen blev statsreligion. Konstantin utfärdade ediktet i Milano 313 genom vilket han och hans medkejsare Licinius hävde förföljelsen av de kristna. Han sammankallade konciliet i Nicaea 325 vilket inledde favoriseringen av kristendomen i romerska riket och kom att bli avgörande för kristendomens framtid. och de följande 1600 åren kunde Rom och Vatikanen regera över hela Europa. Han blev under sina sista dagar i livet själv en kristen men mycket tyder på att det var av politiska skäl.
Hur kommer man på en religion? För att blidka och tygla samt separera folkmassor som en del av ett maktutövande såklart. Den taktiken har använts i tusentals år och görs fortfarande.
Religion kan vara något fantastiskt – gemenskap, sång, musik osv. Men om religion skulle kunna vara ett sätt att kontrollera okunniga och lättpåverkade människor, vore det då inte ett utmärkt verktyg för att göra så? Speciellt om man hotar med evig fördömelse och underkastelse.


Vissa berättelser i Bibeln är inte original. Hur kommer det sig?

Noa, arken och översvämningen är exakt samma story som i ”The epic of Gilgamesh” som skrevs 2100 år före kristus som är en diksamling med ursprung från Mesopotamien, nuvarande Irak, och skrivna på sumeriska. Berättelser om Utnapishtim, hjälten av flodmyten, kan även läsas i den Babyloniska Epic of Atrahasis.
Läs mer om den stora översvämningen i ”The epic of ’Gilgamesh” på https://en.wikipedia.org/wiki/Epic_of_Gilgamesh och tavla 10.
”Flodmyten” har funnits i många berättelser, läs https://en.wikipedia.org/wiki/Flood_myth
Ordet syndaflod är egentligen en felaktig översättning av tyskans ”Sintflod”, som betyder ”mycket vatten” så man kan ju fråga sig hur omfattande denna synda flod egentligen var?


Vilka är våra avgudar idag?

Hjältar inom olika sporter, idoler, alkohol, tobak och andra droger, kändisar, tv-program som vi slaviskt följer, mobiltelefoner, status, materialism och kapitalism mm. Är det inte vår tids avgudar?


Är pengar och banker något syndfullt som försöker ta kontroll över folkmassorna? Är kollekten i kyrkan och dess krav på ett tionde en synd? Man undrar ju hur nyttigt det är med kapitalism…

Johannesevangeliet 2:13-16:13 Judarnas påsk närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem. 14 På tempelplatsen såg han dem som sålde oxar, får och duvor och dem som satt där och växlade pengar. 15 Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans från tempelgården med både får och oxar. Han slog ut växlarnas mynt och välte deras bord, 16 och till duvförsäljarna sade han: ”Ta bort det härifrån! Gör inte min Fars hus till en marknadsplats!”


Gud har en plan. Varför ber vi då om förändringar?


Om söndagen är vilodagen varför går vi då till kyrkan och stör honom med våra böner som dessutom avviker från Den Perfekta Planen som Gud sägs ha för oss alla?


Berättelsen om Jesus är inte originell utan har funnits i många olika kulturer. Jungfrufödsel, helande krafter, gå på vatten osv. Några exempel är:

"Solprinsen" Horus, Egypten 3000 BC
Attis, Grekland - 1200 BC
Krishna, Indien, 900 BC
Dionysus, Grekland, 500 BC
Mithra, Persien, 1200 BC
Budha Sakia, Indien
Salivahana, Bermuda
Zulis, Zhule, Osiris, Orus, Egypten
Oden, Skandinaven
Crite of Chaldea
Zoroaster och Mithra, Persien
Baal och Taut, Tibet
Bali, Afganistan
Jao, Nepal
Thammuz, Syrien
Adad, Assyrien
Alcides, Thebes
Beddru, Japan
Genau och Quexalcote, Mexiko
Fohi och Tien, Kina
m.fl

När man ställer frågor om kristendomen, Bibeln eller existensen av en gud får man oftast massiv kritik.

Människor känner sig besvärade, rentav påhoppade och blir arga. Men Gud behöver väl ingen som försvarar honom? Han är enligt Bibeln den enda allsmäktiga och allvetande. och att försvara honom innebär att man sätter sig över honom, inte sant? Man förminskar honom, som om vi skulle veta bättre. Så varför gör så många det?


Avslutningsvis vill jag bara säga att jag växte upp kristet och jag har ingenting emot religioner så länge alla mår bra av det. Att daska heliga skrifter i pannan på folk som en annan försäljare är väl knappast de övertygades jobb att göra? För övrigt är det ohyfsat. Men det är bara min enkla åsikt. Tack till Derek Broes, som ni kan följa på Global Witness på YouTube.


Gillar du det du läser? Glöm inte dela, gilla och följa 🙂