Nu vaccinerar vi barnen…och bryter mot Barnkonventionen!

Trots att extremt få barn har dött i covid-19 ska nu alltså vaccineras. Problemet är, förutom hjärtfel, att ingen av våra ansvariga i alla myndigheter verkar känna till Barnkonventionen som blev svensk lag år 2020.

Juristen Mikael Zazzio, som också är legitimerad sjukskötare, medicinsk forskare och domare i en internationell domstol,  förklarar varför detta är olagligt och alltså bryter mot Barnkonventionen i minst 4 avseenden:

Nyhetsveckan Special 31 – Mikael Zazzio: Olagliga barnexperiment

141520cookie-checkNu vaccinerar vi barnen…och bryter mot Barnkonventionen!