Tidslinje: hur konspirationsteorier blir sanningar

Här är en tidslinje – från konspirationsteori till verklighet – som tydligt visar hur Dr. Anthony Fauci, Amerikas vaccinations-Jesus och motsvarighet till Sveriges Anders Timell, gick från hyllad expert till just nu misstänkt för att ha varit delaktig i utbrottet av covid-19.

13 juni 2021 – Amerikanska senaten börjar utreda Dr. Anthony Fauci och hans affärer med laboratoriet i Wuhan vilket har gett effekt på människor över hela världen.

20 april 2021 – Tidningen The Lancet skriver att testningen av covid-19 har utförts felaktigt och därmed gett felaktiga resultat och med katastrofala effekter på både människor, samhälle och nationers ekonomi.

Anthony Fauci

25 maj 2021 – CNN skyller på Donald Trump att de inte fick chansen att ordentligt utreda om utbrottet kom från laboratoriet i Wuhan.

25 maj 2021 – Fauci erkänner ett ”blygsamt” ekonomiskt bidrag till forskningen vid laboratoriet i Wuhan men vill inte kännas vid ”gain of function” (vinst av funktionsforskning – forskning i biokemiska medel)

14 maj 2021 – Tidningen Toronto Sun rapporterar att 50 vaccinerade avled kort därefter och rapporterades haft covid-19 som dödsorsak.

29 mars 2021 – före detta styrelsemedlemmen Robert Redfield på CDC säger att coronaviruset troligtvis läckte ut från laboratoriet i Wuhan. Massmedia anklagar honom för att vara en Trump-anhängare och inte objektiv. När Redfield satt i styrelsen för CDC och påstådde motsatsen, att det inte fanns bevis för att utbrottet kom från laboratoriet höll massmedia med honom utan någon granskning.

11 maj 2021 – Dr. Fauci säger i ett inslag på CNN tv att han inte är helt övertygad om att viruset har utvecklats på ett naturligt sätt.

Februari/mars 2021 – Joe Biden stänger ner utredning om covid-19 ursprungligen kom från laboratoriet i Wuhan. Utredningen leddes av Peter Daszak, avlönad av Dr. Fauci.

22 januari 2021 – DN skriver som första tidning om eventuella vaccinationspass. Något som benämndes som konspirationsteori för mindre än ett år sedan.

9 september 2020 – Dr. David E. Martin berättar om hur amerikanska Moderna i sin patentansökan för ett nytt vaccin  skriver att vaccinering mot covid-19 har påbörjats. Patentansökan lämnades in 28 mars 2019.

29 augusti 2020 – CDC uppdaterar under tystnad sin hemsida att hittills har bara 9210 amerikaner dött i bara covid-19 och att tidigare rapporterade fall (94%) hade allvarliga underliggande sjukdomar eller var vid väldigt hög ålder. En felaktig simulation presenterad i mars 2020 förutspådde 2.2. miljoner amerikaners död. Massmedia rapporterar att 90% av testade människor har troligtvis inte haft anmärkningsvärda positiva resultat vilket inte var en anledning att isolera eller spåra smittan och ledande forskare säger att överdriven testning har gett ödesdigra effekter för människor med försumbara mängder av smitta. Tidningen The Times säger att de flesta människor inte är smittbärare och att den överdrivna testningen skapar en flaskhals för de som kan få allvarliga problem av covid-19.

Maj 2020 –  den amerikanska juristen, krigsveteranen och republikansk politikern Mike Pompeo uttalar sig att det fanns överväldigande bevis att utbrottet kom från laboratoriet i Wuhan.

6 maj 2020 – Kina beskyller USA för att sprida fake news och att anklagelserna om att utbrottet kom från laboratoriet i Wuhan är en politisk strategi. CNN kallar Kinas uttalande för fake news och en attack på USAs president.

29 april 2020 – Tidningen The Times Of India skriver om hur Dr. Fauci ekonomiskt har stöttat den kontroversiella forskningen vid laboratoriet i Wuhan. Massmedia kallade nyheten för fake news och alternativmedia hade redan rapporterat om detta. I artikeln nämns också Faucis och National Institutes of Helths ekonomiska bidrag på totalt 7,4 miljoner dollar i ett 5-års projekt som avslutades i oktober 2019. Samma tidpunkt som övningen Event 201 avslutas där man testade hur en global pandemi med isolering, påtvingade vaccineringar och nedstängda samhällen skulle kunna påverka människor, nationers ekonomi och samhälle.

29 april 2020 – Alternativmedia avslöjar att Dr. Fauci samarbetar med laboratoriet i Wuhan och har stöttat deras bio-forskning med 3,7 miljoner dollar.

13 april 2020 – Alternativmedia frågar sig varför USA ekonomiskt stödjer laboratoriet i Wuhan. Resultat: Youtube släcker x antal användarkonton.

11 april 2020 – Allt fler alternativmedia varnar för vaccinationspass men det anses som konspiratoriskt.

14 mars 2020 – Flertalet tidningar, bland annat Los Angeles Times och CNN skriver att Dr. Anthony Fauci är experten och att vi alla bör lyssna på hans råd.

3 mars 2020 – WHO rapporterar att 3,4% av jordens befolkning har avlidit på grund av covid-19 och 2.2. miljoner amerikanare förutspås dö av covid-19.

28 februari 2020 – Dr. Fauci uttalar sig om att covid-19 kan jämföras med en ordentlig influensa där dödligheten vanligtvis är runt 0,1%.

Februari 2020 – Användandet av PCR-test marknadsfördes explosivt. Samma test som skaparen och Nobelpristagaren Kary Mullis berättar är helt meningslöst om man repeterar cyklerna för många gånger och att gränsvärdet borde ligga någonstans runt 30 ggr, men som nu repeterades 40 ggr vilket enligt Mullis själv kan ge resultat på precis vad som helst.

Januari 2020 – Alternativmedia varnar för vaccinationspass. Massmedia menar att detta troligtvis inte ska behövas och att det är en konspirationsteori.

December 2019 – Budgivning pågår om att få patent på kommande vaccin.

 

DO YOUR OWN RESEARCH!

140070cookie-checkTidslinje: hur konspirationsteorier blir sanningar