Covid-19: Expertis, självtester, munskydd och hjärnsjukdomar.

Staten och myndigheter säger att du ska självtesta dig för covid-19, och göra ett så kallat PCR-test. Samtidigt som Kary Mullis, skaparen av PCR-testet säger att det är långt ifrån tillförlitligt och att testet kan reagera på vilket virus som helst.

Samtidigt uttalar sig Dr. Michael Yeadon, före detta ordförande i styrelsen för Pfizer, kritiskt om massvaccinering. Detta skrev bland annat Reuters om och som i en artikel skriver att Dr. Michaels påstående inte har någon grund att stå på då det sägs att kvinnor kan bli infertila av vaccinerna. Men frågan är om det finns någon grund för att massvaccinera miljoner av människor med ett vaccin som ännu inte har testats enligt konstens alla regler?

Även Geert Vanden Bossche,  expert i bland annat mikrobiologi och smittsamma sjukdomar efterfrågar den 6 mars 2021 en medicinsk debatt huruvida vaccinering och isolering snarare försämrar människors immunförsvar till den grad att det blir dödligt. Han påstår också att många länders strategi, inklusive massvaccineringen, är en katastrofal blunder. I ett annat klipp säger han att pandemin upphörde redan under sommaren 2020.

Just nu (2021-03-07) skrivs det mycket om ansiktsmasker och bomullstops där det upprepade gånger har upptäckts svarta, avlånga former som sitter fast i själva textilen, mellan lagren av bomull. Det märkliga är, som lätt går att hitta om man gör en snabb sökning, är att dessa svarta trådar tycks reagera på värme och fukt. De första teorierna om vad detta kunde vara handlade om nanorobotar, men efter närmare granskning säger expertis att det troligtvis handlar om ett slags svampart, en samling patogener. Dessa patogener har samlingsnamnet ”Boll Rot” och finns i bomull. De flesta av dessa svampar är inte skadliga för människan men vissa kan bland annat påverka kroppens celler på människor med kroniska sjukdomar och nedsatt immunförsvar. En av dessa patogener, Lasiodiplodia theobromae skadar bland annat hudvävnad och kan orsaka ögonskador.

Flertalet märken av bomullstops har även testats och visat sig innehålla etylenoxid som kan ge allvarliga skador, bland annat cancer, men som används för bland annat sterilisering av medicintekniska produkter. Detta låter ju mycket märkligt. Varför ska man använda detta medel i ett så känsligt område som mellan näsa och hals? En SIS-standard som sattes i bruk redan 2007. Enligt tester hos Ensinger Plastics rekommenderas denna steriliseringsmetod inte på andra typer av material än på platser, då temperaturen helt enkelt är för hög.

I enlighet med DIN EN 285 måste alla ytor på objekt som ska steriliseras exponeras för ren mättad ånga med en temperatur på 134 °C i minst tre minuter.

En bomullstop i 134 grader i tre minuter? Det säger sig självt, inte sant?
Det diskuteras också en hel del om lämpligheten att använda en bomullstops, steriliserat med detta cancerframkallande ämne, i ett så känsligt område som svalget. När man läser om hypofysen och effekterna av bland annat cancer, stämmer detta väldigt bra med komplikationer som beskrivs längre ner i denna text.

Är vaccinerna tillförlitliga? Om man läser på vaccin.se kan man läsa att ”Att ta fram vacciner är en lång och kostsam process. Innan ett vaccin kan börja användas har i genomsnitt 10–15 år av forskning och utveckling genomförts.” Vidare kan man läsa: ”I den prekliniska utvecklingsfasen studerar man det eventuella nya vaccinet på ett laboratorium. Man gör även en första bedömning av vaccinets funktion och säkerhet. Denna fas varar i genomsnitt i 3,5 år och endast en liten del av alla vaccinkandidater under preklinisk utveckling går vidare till kliniska prövningar, dvs. studier på människa.”
Läs alla teststadierna på vaccin.se om hur man forskar fram vacciner.

Allt fler får hjärnsjukdomar. Amerikanska CNN gjorde 7 april 2021 ett inslag om att antalet fall av covid-patienter med påföljande hjärnsjukdomar är en start stigande trend. Med tanke på vad som hittills har framkommit angående tester och munskydd är kanske inte förklaringen långt borta? Brittiska express skriver att var tredje som diagnosticerats med covid-19 har efteråt fått påföljande hjärnsjukdomar och mentala problem. Demens och stroke skrivs har inte varit vanligt men är klart märkbart

Study leader Professor Paul Harrison, of the University of Oxford, said: “This is real-world data from a large number of patients.

“They confirm the high rates of ­psychiatric diagnoses after Covid-19, and show that serious disorders ­affecting the nervous system (such as stroke and dementia) occur too.

Från provinsen New Brunswick i Kanada rapporteras i april 2021 ”en enorm ökning av människor som lider av plötslig minnesförlust, oförklarliga hallucinationer och muskelatrofi.” Källor sa enligt uppgift att det är Creutzfeldt-Jacobs sjukdom som är en sällsynt hjärnsjukdom som orsakas när protein som kallas prioner viks onormalt i hjärnan. I vetenskapliga termer är Creutzfeldt-Jacobs sjukdom en neurodegenerativ sjukdom som är extremt progressiv och alltid dödlig.
I en artikel från Newsweek i februari 2021 nämns även Alzheimers, psykoser och kronisk trötthet för människor som har överlevt covid-19. Dessa kroniskt neurologiska sjukdomar rapporteras allt mer.

Tusentals människor protesterar. Hur kommer det sig att människor världen över, samlas och protesterar mot restriktionerna? Kan alla dessa människor verkligen ha fel? Italien, Belgien, Belgrad, Tyskland, Irland, England, USA, Nederländerna, Spanien, Danmark, Slovakien, Sverige, Kanada…tusentals människor ur alla yrkesgrupper, samhällsklasser och åldrar samlas och ord som frihet och demokrati syns på plakaten. De samlas, oftast fredligt, men som vanligt finns det alltid de som bara vill förstöra. Det är sådant man får räkna med, men enigheten och längtan efter frihet finns definitivt där.

Slutligen, en musikvideo jag råkade hitta. Dock måste jag utfärda en varning då videon innehåller starka bilder och har religiösa budskap.

138210cookie-checkCovid-19: Expertis, självtester, munskydd och hjärnsjukdomar.