Stackars, stackars kvinnor…..eller?

Det kan väl knappast ha missats att medier flödar över av kvinnor, eller hur? Ständigt påminns vi om kvinnors rättigheter och vi matas med budskapet att kvinnor ska ta för sig, leva livet och vara fri, stark och oberoende. Hela tiden detta fokus på kvinnor.

Men männen då? Vart har de tagit vägen och varför pratar ingen om mäns problem? Efter några månaders research och lyssnande på andra länders genusproblematik, främst USA, beslöt jag mig för att gräva lite. Ord är egentligen överflödiga och jag låter statistiken tala för sig själv. Dock undrar jag vidare varför dessa saker inte tas upp som samhällsproblem och debatteras om. Vissa siffror är rentav chockerande.


För att fånga upp de allra mest utsatta i relation till delmålet om att säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder vore det önskvärt att kunna mäta och redovisa hemlöshet. I dagsläget publiceras ingen sådan officiell statistik. Socialstyrelsen har dock kartlagt hemlösheten i Sverige vart sjätte år sedan 1993. Den senaste nationella kartläggningen av hemlöshet genomfördes 2017 då drygt 33 000 personer hemlösa i Sverige.


Läs även artikeln i Fokus om hur domstolarna oftast dömer till mammans fördel när det gäller vårdnaden av barn. Ett förfarande som BRIS tydligt har sett påverkar barnen i allra högsta grad.

136940cookie-checkStackars, stackars kvinnor…..eller?