En väldigt intressant läsning – Systembolaget – Alkoholrapporten 2019

– https://www.omsystembolaget.se/globalassets/pdf/alkoholrapport-2019.pdf

Följande läser man på systembolagets egen hemsida:

Alkohol är en psykoaktiv substans som är giftig för levande celler. I och med att alkohol är en mycket liten molekyl som är såväl fett- som vattenlöslig passerar den genom cellmembran och in i vävnader där den bryts ner till det ännu giftigare ämnet acetaldehyd som kan orsaka skador på DNA.

Det finns belagda orsakssamband mellan alkohol och över 200 sjukdoms- och skadetillstånd.

Världshälsoorganisationen, WHO, beräknar att alkohol ligger bakom mer än fem procent av världens totala sjukdomsbörda. Alkohol har bland annat visats kunna orsaka cancer i huvud- och halsområdet, lever, tjock- och ändtarm och bröst. I en studie på 365 000 personer i åtta europeiska länder kom man fram till att alkohol låg bakom cirka 10 procent av alla nya fall av cancer hos män och 3 procent hos kvinnor. I Sverige skulle det innebära att närmare 4 000 cancerfall per år orsakas av alkohol.

Vidare är alkohol en viktig riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom, sjukdomar i levern, diabetes, epilepsi och infektionssjukdomar, främst lunginflammationer. På senare tid har man också etablerat orsakssamband mellan hög alkoholkonsumtion och hiv/aids respektive tuberkulos.

Flera former av neuropsykiatrisk sjukdom hänger samman med alkohol.

Till exempel finns internationella befolkningsstudier som talar för att missbruk eller beroende av alkohol och/eller andra droger fördubblar risken att drabbas av depression och ångest. Det är också känt att hög alkoholkonsumtion ökar risken för Alzheimers sjukdom och nedsatt kognitiv funktion.

Varje år dör cirka tre miljoner människor till följd av skadlig alkoholkonsumtion.

Det motsvarar 5,3 procent av alla dödsfall globalt. I Sverige klassas närmare 2 000 dödsfall per år som alkoholrelaterade, men då inkluderas endast de fall där alkohol nämns på dödsorsaksintyget.

Alkohol är också en avgörande faktor bakom en rad olika sorters skador till följd av exempelvis drunkningsolyckor, våldsbrott, fallolyckor, bränder och olyckor med maskiner.31 Studier från Trafikverket visar att fler än var femte trafikolycka med dödlig utgång är alkoholrelaterad.

Alkohol och självmord

I en ofta citerad studie från år 2000 kom forskarna fram till att nära hälften, 48 procent, av självmorden i Sverige är alkoholrelaterade.

I de flesta fall handlar det om personer med alkoholberoende, inte sällan med samtidig depression. En mindre del av självmorden kan förklaras av akut berusningsdrickande, utan samtidig alkoholdiagnos eller depression.

Medberoende

Det brukar beräknas att för varje alkoholist finns det åtminstone 5 närstående som också får problem, ofta i flera år efteråt eller resten av livet. Utöver de sjukdomar och skador som alkoholkonsumenter utsätter sig själva för finns också alkoholens skador på andra, emellanåt kallat passivt drickande. På senare år har forskningen visat att dessa skador är minst lika omfattande: barn som far illa, våld mellan partners, trafikolyckor, våldsbrott och arbetsplatsolyckor är bara några exempel.

Men allt är inte nattsvart

Sidan 16.
LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson berättar om hur han kom att bli nykterist.
”Sedan ett par år tillbaka är all alkohol borttagen från LO:s representation. Inte en krona läggs på alkoholhaltiga drycker och medlemmarna ska aldrig mer kunna se rubriker av typen ”Så festar facket på medlemmarnas bekostnad”.
Det är inte Karl-Petter Thorwaldsson som drivit frågan, men han tycker det är helt rätt beslut. En fråga som han gärna missionerar om är att han anser att chefer på alla nivåer ska avstå från att bjuda in till after work.”

Sidan 44.
Unga dricker mindre.
Drogutvecklingen i Sverige 2019. CAN producerar regelbundet rapporter som beskriver drogutvecklingen i Sverige.
Konsumtion av alkohol och tobak har bland skolungdomar minskat markant under 2000-talet. Användningen av narkotika har däremot inte förändrats i någon större utsträckning.

Försäljing av alkoholfria alternativ har ökat med 250% på tio år.

Källor: Statistikdatabas för dödsorsaker. https://sdb.socialstyrelsen.se/if_dor/val.aspx och systembolaget.se

Tänk bara på alla svältande magar runt om i världen som hade kunnat mättas om åkrarna inte odlade grödor till jäsning.

Människor är väldigt skenheliga när de talar om miljön men till helgen köper viner från över hela världen.

134130cookie-checkEn väldigt intressant läsning – Systembolaget – Alkoholrapporten 2019

2 tankar på “En väldigt intressant läsning – Systembolaget – Alkoholrapporten 2019”

Kommentarer är stängda.