Mycket oroande angående den kommande 5G-tekniken.

Har vädret och 5G-nätet ett samband? Hur kommer 5G att påverka våra kroppar? Varför ignoreras över 100 läkares och experters vädjan om att forska förts om eventuella hälsorisker? Kan man våga att ifrågasätta utan att bli kallad konspirationsteoretiker alls numera? Här kommer både intressant och skrämmande information som man idag lätt går att söka sig till men detta blir en liten sammanställning.

Om du är osäker på varför vi ens ska ha 5G-teknik kan du läsa mer om det på hemsidan för Post & Telestyrelsen.

Amerikanska Federal Communications Commission, FCC gav godkännande till SpaceX, ett amerikanskt företag inom privat rymdfart, ägt av Elon Musk, den 29 mars 2018 för att sätta 4 425 satelliter i låg omloppsbana runt jorden. Det totala antalet satelliter som förväntas läggas i låg och hög bana av flertalet företag kommer att vara 20 000 satelliter.
Dessa satelliter använder samma typ av fasade antenner som kommer att användas av de markbaserade 5G-systemen. Detta innebär att de kommer att skicka tätt fokuserade strålar av intensiv mikrovågsstrålning vid varje specifik 5G-enhet som finns på jorden och varje enhet kommer att skicka en strålningsstråle tillbaka till satelliten.

Tidigare generationer av RF-mobilkommunikation använde stora antenner för att skicka en filt av strålning i alla riktningar. De lägre frekvenserna som de använde och den breda distributionen av mikrovågor begränsade antalet mobila enheter som kunde anslutas genom ett enskilt högt torn.

Mikrovågorna med mycket kortare längd som används för 5G gör det möjligt att använda små fasade antenner för att skicka och ta emot signaler. Fasade arrayantenner består av kluster av hundratals små antenner som arbetar tillsammans för att skjuta en stråle av energi på ett mål precis som en kula. Ett kluster av dessa små antenner kan arrangeras i en matris på 4 tum och 4 tum. Strålarna av mikrovågor som de producerar kommer att vara tillräckligt starka för att passera genom väggar och mänskliga kroppar. Om de inte var tillräckligt starka för att göra detta, måste alla med en 5G-smartphone stå utanför sitt hus när de använder enheterna. Den effektiva utstrålade kraften hos 5G-fasade antenner i telefoner kommer att vara tio gånger kraftigare än 4G-telefoner.

Varför är 5G så mycket farligare än tidigare mikrovågskommunikationssystem?

Arthur Firstenberg, författare, forskare och förespråkare för att begränsa RF-exponering från miljön, förklarar analysen av 5G-strålning som publicerades i Mikrovågsnyheter 2002. Han uttalade:

När ett vanligt elektromagnetiskt fält kommer in i kroppen orsakar det laddningar att röra sig och strömmar flyter. Men när extremt korta elektromagnetiska pulser kommer in i kroppen [5G], händer något annat: själva de rörliga laddningarna blir små antenner som återstrålar det elektromagnetiska fältet och skickar det djupare in i kroppen. Dessa omstrålade vågor kallas Brillouin-föregångare. De blir betydelsefulla när antingen kraften eller fasen av vågorna förändras snabbt nog. (svängningar per sekund). 5G kommer förmodligen att uppfylla båda kraven. Detta innebär att den försäkran vi får – att dessa millimetervågor är för korta för att tränga långt in i kroppen – inte är sanna.

5G From Space: 20,000 Satellites To Blanket The Earth

Detta är än så länge information man enkelt kan söka upp själv och det finns många artiklar och hemsidor om detta ämne.
Samma gäller om vi ska söka på hur 5G-strålning påverkar syre.

Grant Grafton, global försäljnings- och marknadschef på amerikanska mobiljätten Sub10 förklarar hur 5G-strålning påverkar syremolekyler:
Vid 60 GHz blir syremolekylen mycket absorberande av elektromagnetisk energi, vilket försvagar 60 GHz-signalerna över avståndet, vilket hindrar dem från att övervaka sitt avsedda mål. Denna syreabsorption minskar också länkstrålning så att en 60 GHz-länk inte kommer att störa andra 60 GHz-länkar som arbetar i samma geografiska närhet, vilket möjliggör återanvändning med högre frekvens, säger Grafton.

Men syreupptagningssituationen innebär att det maximala driftsområdet för 60 GHz-länkar påverkas av regn, men inte av dimma, damm eller snö. Det innebär att effekterna av potentiellt nederbörd måste redovisas vid en eventuell utbyggnad på 60 GHz, något Grafton hävdar är lätt att ta itu med eftersom nederbördstatistik är välkänd för platser runt om i världen.

Dessutom sa Grafton att eftersom strålbredden är smalare vid 60 GHz än vid otillåtna band med lägre frekvens, ”får du licenserad kapacitet i olicensierat spektrum.”

https://www.fiercewireless.com/tech/sub10-systems-oxygen-absorption-makes-60-ghz-perfect-for-backhaul

Vad säger svenska myndigheter om 5G då?

5G antenn
Snart vid en skola nära dig & dessutom småantenner på var tredje lyktstolpe.

Detta står att läsa på hemsidan för Post & Telestyrelsen:
”5G är den femte generationen av mobilnät och beräknas kunna tas i bruk cirka år 2020. Tekniken är ännu inte färdigutvecklad och arbete med specifikationer och standarder pågår. Här finns mer information.” Daterat 2017-07-24 och vidare får man veta att ”De tjänster som ofta förknippas med 5G är tillämpningar inom ”sakernas internet” (Internet of things), där föremål kopplas upp och kommunicerar via internet.” (Så kallade Smarta Hem ingår i detta).

Det är marknaden som ska driva utvecklingen av 5G, med andra ord, vinstintresset finns absolut där redan nu. Just nu pågår tester av olika frekvensband i Sverige och fram till juni 2023 kommer även frekvenserna 66–71 GHz att prövas.

I en artikel i Pc för All från januari 2020 intervjuas Jimmy Estenberg på Strålskyddsmyndigheten om 5G och detta går att läsa:
Ser ni någon påtaglig skillnad i eller ökning av strålningsrisken med 5g-teknik jämfört med befintliga mobiltekniker som 4g och wifi?
– Inte utifrån den information som finns tillgänglig idag. Frekvenserna som kommer att användas inledningsvis är liknande de som redan används för trådlös kommunikation, som mobiltelefoni och trådlösa datornätverk. För de frekvenserna finns det omfattande forskning på hur starka radiovågor som behövs för att skada människor.
Har ni kunnat göra några mätningar?
– Nej, vi har inte kunnat mäta ännu eftersom 5g inte är driftsatt i Sverige.

Min tanke blir givetvis om det är rätt att testa människor? På hemsidan för Post & Telestyrelsen finns en lång lista på olika orter i Sverige där tester av olika frekvenser utförs eller planeras att utföras.

Självklart finns det privatpersoner som vill ha 5G, men än så länge har jag inte läst någon som verkligen vänder på alla stenar eller ens nämner att vi borde testa tekniken innan vi släpper den lös. Emellanåt får man svaret att det finns forskningsrapporter, men det fungerar inte denna gång eftersom tekniken än så länge bara är under testning. Jag saknar nyfikenheten, ifrågasättandet och debatten där det utretts ordentligt. Vi kan inte bara svälja allt bara för att det är ny teknik, anser jag.

Många frågor om 5G-nätet.

Med andra ord, kommer vädret att påverkas när atmosfären bestrålas av satelliter med 5G-strålning? Hur kommer våra kroppar att reagera? Med tanke på att människokroppen består av runt 70% vatten, och att hjärnan samarbetar med nervsystemet med så kallade synapser, små elektroniska strömmar, vad kommer en ständig ström av 5G-strålning att innebära? Är 5G-nätet ett miljöhot och innebär detta i så fall kraftig torka i framtiden? Har ökningen av cancer i Sverige något samband?

Svängningar per sekund. Skadligt?

Läs också mitt inlägg ”Vad du absolut inte vill veta om trådlös teknik
Strålsäkerhetsmyndigheten svarar: Hur farligt är det med mobilstrålning? – Dock inget om 5g-nätet i den artikeln.
Är 5g farligt? Det här säger vetenskapen. – Pc för Alla januari 2020.
Tilldelade tillstånd för tester för 5G. Olika orter i Sverige där tester utförs eller planeras.

133830cookie-checkMycket oroande angående den kommande 5G-tekniken.