MYT: INVANDRARKVINNA FÅR MER I BIDRAG ÄN SVENSKAR

Denna dök upp i mitt Facebookflöde. En myt förstås och delad av de som inte orkar källgranska. Vilket jag gjorde.

Intressant, och missvisande i båda fallen. Men för att fokusera på nyanlända så får man helt andra siffror på http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande-i-sverige/ekonomiskt-stod-till-asylsokande/ och vidare får man inget bidrag eller bonus när man går på SFI. Förr fick man 1000 kr/mån men det är slopat och nu alltså noll. Däremot fick kommunerna mer för att utveckla SFI under 2018.
Sedan beror bidragets storlek på om man har kommit ensam eller inte, med barn eller inte, samt hur gamla barnen är. Maxbeloppet är långt under det som påstås iaf.

Retroaktivt barnbidrag är en myt. Men det kan man väl nästan ana då det säkerligen skulle finnas gränser vid olika åldrar och antal, läs om det här: https://www.migrationsinfo.se/fragor-och-svar/far-utrikes-fodda-barnbidraget-och-foraldrapenning-retroaktivt/

Bidrag för glasögon finns men bestäms kommunalt. Skåne län ger fr.o.m. 1 mars 2016 ut Glasögonbidrag till barn och ungdomar från 8 år till det år de fyller 19 och det uppgår till max 800 kr/år.

”Hushållsutrustning” och ”Spädbarnsutrustning” ingår i det ekonomiska stödet, möjligtvis i Etablerinsersättningen.

Subventionerad hälso- och sjukvård genomgås av Ubah Abushaar, Filosofie kandidatexamen i statsvetenskap från 2011 vid Luleå Tekniska Universitet och detta berör ju faktiskt mänskliga rättigheter,Barnkonventionen och svenska grundlagen, vilka vi inte kan gå emot då det skulle bryta mot FNs konventioner, vilken menar att vi ska behandla alla lika.Om vi bryter mot dessa får vi som påföljd sanktioner och svartlistning vilket skulle vara förödande för bland annat svensk ekonomi. Konventionerna kan man läsa här: http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventionstexter_pdfversion.pdf
Den som ansöker om asyl i Sverige har rätt till akut sjuk- och tandvård och vård som inte kan vänta. När man ansöker om asyl i Sverige har man rätt till akut sjukvård och tandvård och vård som inte kan vänta. Det är landstinget/regionen som beslutar om vilken vård man kan få. Man har också rätt till förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård samt vård enligt smittskyddslagen (en lag som ska förhindra att smittsamma sjukdomar sprids).
Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma sjukvård och tandvård som andra barn som bor i Sverige. Vården är till stor del gratis för barn, men det kan variera beroende på var man bor. Medicin för barn är gratis om man har recept från en läkare.
Vid uppvisande av LMA-kort (lagen om mottagande av asylsökande) kan man få mediciner och vård lite billigare. Man betalar i vissa fall en lägre patientavgift om man visar upp ditt LMA-kort när man besöker sjukvården. Man betalar också en lägre avgift för de flesta mediciner man köper med recept från en läkare om man visar upp kortet på apoteket.
En person som har lämnat in en ansökan om asyl omfattas inte av läkemedelsförmånen för bosatta i Sverige.
Är den asylsökande under 18 år gäller subventionen oavsett åkomma så länge läkemedlet ingår i läkemedelsförmånen. Det gäller även preventivmedel.

Är den asylsökande under 16 år gäller subventionen även recept för livsmedel där det beräknade behovet gäller högst tre månader och som är utskrivna vid samma tid av samma förskrivare.

Om den asylsökande har fyllt 18 år gäller subventionen endast läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen och som skrivs ut i samband med:

hälso- och sjukvård som inte kan vänta
mödrahälsovård
vård vid abort.

Asylsökande barn under 18 år behöver inte betala egenavgift för läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen. En vuxen asylsökande ska betala en egenavgift på 50 kronor för recept förskrivna vid samma tillfälle av samma förskrivare.
Läs mer på https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Apotek.html

Subventionerad kollektivtrafik har diskuterats länge men inget beslut är taget och huruvida man är svensk, nysvensk eller annat nämns inte ens. I en artikel på mynewsdesk från 2017 kan man läsa om att det i Härnösand har lagts som förslag att åka gratis för barn och ungdomar, övriga för 50 kr/mån. Detta för att minska bilåkandet. Förslaget bifölls inte, skrivet om i bussmagasinet.se i december 2017. I övriga landet tycks inte alls detta vara en intressant fråga.

Något om subventionerad installation av telefon hittar jag inte alls, för vem behöver det när det finns mobiltelefoner som man billigt kan köpa och avbetala på. Den enda subventionerade installationen jag kunde hitta var Bidrag till privatpersoner som installerat laddstation för elfordon 2019.

Gratis telefonsamtal över hela världen hittar jag ingenting om.

Subventionerade möbler går under Etableringsersättning som ges till nyanlända som aktivt deltar i en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen. Etableringsersättningen är alltså inte en rättighet utan förutsätter en motprestation från den nyanlände i form av studier eller praktik. Etableringsersättningen betalas ut under max två år.

För att få etableringsersättning ska den nyanlända vara mellan 20 och 65 år och ha uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting eller skyddsbehövande. Därför kan alltså inte asylsökande eller andra invandrare få etableringsersättning. Etableringsersättningen betalas ut av Försäkringskassan, fem dagar i veckan, och varierar beroende på i vilken utsträckning den nyanlända deltar i etableringsplanen.

100 procent= 308 kr/dag
75 procent = 231 kr/dag
50 procent = 154 kr/dag
25 procent = 77 kr/dag

Med andra ord, maxersättningen är 9548 kr/mån, såvida ovanstående krav är uppfyllda.
Lätt räknat, om den invandrade kvinnan med tre barn, alla är mellan 11-17 år och om alla barn behöver glasögon, bor tillsammans i egen lägenhet, deltar i en etableringsplan och blivit beviljad uppehållstillstånd men alla i familjen skulle bli sjuka i diabetes typ 1, då skulle hela familjen kosta maximalt…

9548 kr – etableringsstöd för 100% närvaro i etableringsplan för kvinnan.
200 kr – tre barns kostnad för glasögon delat på 12 månader.
4774 kr – ex. 4 doser basinsulin Tuojeo Solostar, 16 doser snabbverkande Lispro förfylld varje dag.
TOTAL: 14522 kr/månad för en familj på 4 personer, där alla är allvarligt sjuka och har allvarliga synproblem. Det är en otrolig skillnad mot den påstådda summan, 62410 kr/mån och då tror jag knappast de skulle bo kvar på samma plats som Migrationsverket satte dem på. I ofta utsatta förorter med allt vad det innebär. Om nysvenskar skulle få de summorna skulle varenda en av dem ha en röd stuga med vita knutar på Smögen.

pengar i hög

Se priser för insulin här: https://www.diabeteshandboken.se/prislistan-13754339

En mycket bra artikel skriven om exakt den spridda myten finns på https://motargument.se/2019/08/22/myt-invandrarkvinna-far-mer-i-bidrag-an-svenskar/ där den gås igenom punkt för punkt.

När man börjar granska blir det ganska lätt att se vilket ljug dessa påståenden är. Dessutom, den svenska kvinnan avstår otroligt mycket i jämförelsen, eller hur? Inget internet, ingen tv, inga hobbies? Eller hennes tre barn, inga kläder, vård, kollektivtrafik eller tandvård? Det saknas lite va? Hade det varit en verklig svensk kvinna skulle hon fanimej inte få ha barn alls. Kanske det också är hon som slänger 8 kilo mat varje år, 45 kilo mat och totalt 437 kilo hushållsavfall. Varje år.

Herre jisses. Men det var kul att spräcka myten i alla fall 🙂

132080cookie-checkMYT: INVANDRARKVINNA FÅR MER I BIDRAG ÄN SVENSKAR