Tankar om klimathotet

1963 – Alla fåglar skulle dö av DDT.1980 – Kärnkraften skulle döda oss alla + CO2
1972 – Boken ”Limits for growth” gavs ut, vilken larmade om att jordens resurser snart skulle ta slut.
1985 – Larm om försurning och skogsdöd. Forskning som motsade detta sopades under mattan.
1986 var det dags för Ozonlagret och som det började varnas för.. Att freonet var orsaken till att hålet över sydpolen växte var en hypotes, alltså en teori och inte vetenskaplig fakta. Några få år senare visade det sig att ozonlagret hade börjat krympa igen och efter ytterligare ett decennium hade det börjat växa igen varpå forskare fastslog att ozonlagret pulserar och styrs av solaktivitet.
1988 – Säldöden
1992 – Klimathotet
2017 – WWF ville rädda isbjörnarna vars isar smälte. Idag är isen faktiskt tjockare än på decennier och isbjörnsstammen är både frisk och stark idag på cirka 30.000 individer.. https://klimatsans.com/2018/10/26/wwfs-falska-larm-om-isbjornarnas-utrotning/

Med andra ord, vi borde ha varit döda allihopa, tjugo ggr om ifall experterna hade haft rätt. Jag är inte varken astronom, forskare eller metrolog, men jag har rätt att undra om allt vi informeras om är rätt och riktigt. Jag tror mer på historia och vetenskapliga utlägg än på populistiska uttalanden. Därav tvivlar jag. Och det kommer jag att få göra, då det kommer att dröja ungefär 100 år innan vi ens vet om våra miljöinsatser har någon som helst verkan.

SAMMANFATTNING av intervju med Lars Bern, svensk civilingenjör, teknologie doktor, författare och samhällsdebattör. Han har haft flera betydande befattningar, bland annat i IVL Svenska Miljöinstitutet och även varit samt ledamot av Kungl. Vetenskapsakademiens miljökommitté. Se presentationen här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Lars_Bern

INSLAGET:

LOBBYISM?
Inför FNs klimatkonferens i Rom 1991 trycktes ”The first global revolution” där det bland annat står: ”Låt oss välja ut ett antal miljöfrågor, växthuseffekten osv, för att skrämma människorna med så att de är beredda att acceptera en överstatlig ordning.” Klimatkonferensen var till stora delar upplagt och styrt av storföretags ledare, miljonärer och globalister, den luxuösa så kallade Rom-klubben. Deras mål var och är att få undan nationella regler, restriktioner och lagar för att få internationella bolag och myndigheter, ägda av dem själva, att skriva spelreglerna. The first global revolution var uppstarten och guideboken till vad som kom att kallas Agenda 21, ett åtgärdsprogram för världens nationer, att uppnå hållbar utveckling inom en rad områden. Den är numera omdöpt till Agenda 2030.
https://en.wikipedia.org/wiki/The_First_Global_Revolution

Lars Bern

”Globalisterna, alltså de otroligt välbärgade och rika har stått i bakgrunden av flertalet internationella aktörer i miljöfrågan, såsom FN, Världsbanken, Valutafonden och WTO. Alla är skapelser av samma kretsar och anledningen är att de vill ha överstatliga beslutsorgan och de vill ha bort nationella regelverk som krånglar till det för globala företag och ger beslutsrätten till dem själva.” Miljöfrågan är global och därför ska det också hanteras globalt.” Med andra ord, en perfekt ursäkt att ta makten från nationerna och ge dem till globalisterna istället.

TÄNKVÄRT
Sommaren 2017 var den kallaste sommaren sedan 1862 och enligt forskarrapporter och historisk statistik är vi snarare på väg in i en ny istid istället för mot global uppvärmning..Senast var från 1500 till 1800-talet. Förra gången som jorden värmdes upp efter istiden fanns det inte ens så många människor på jorden och som definitivt inte kunde orsaka en global uppvärmning. När Karl X Gustav tog sina soldater över Bälten och invaderade Danmark var det faktiskt istid.
Alla pratar om koldioxidets påverkan men om man studerar de enklaste former av naturvetenskap kan man lätt se att ämnet snarare är något som hjälper jorden att utjämna temperaturerna mer jämnt över världen. Utan koldioxid hade vi kanske haft nätter så kalla som 30 minusgrader eller mer. Med andra ord, när nästa istid kommer (orsakad av låg solaktivitet) kommer koldioxiden snarare vara en räddare för jorden och dess invånare.
https://www.youtube.com/watch?v=_I_lsZCAWi4&list=PLR3Gb6I3yB_94w0nSs68lbQZoAYtw_ykN&index=6&t=0s

MEN VAD ÄR EGENTLIGEN KOLDIOXID?
Har folk ens kollat upp det? En av effekterna som koldioxidet har är att det växer mycket bättre. Därav kallas det ibland för ”livets gas”. Gasen gör det också lite varmare på jorden, som i sin tur, som sagt, kan mildra den istid som enligt historikerna och forskarna är på väg. Detta är ett stort plus för de nationer vars huvudsakliga ekonomi baseras på jordbruk av olika slag. Växter av olika slag har självklart temperaturgränser för att kunna ge avkastning och än så länge har medeltemperaturen på jorden höjts med enbart en grad celcius. Mer växtlighet och mindre känslighet mot kyla ger möjligheten att börja odla i öknarna runtom världen. Visste ni t.ex. att koldioxid också är kolsyra, det som finns i bland annat öl och läsk?Koldioxid bildas genom andning hos alla aeroba organismer (växter, djur, svampar och många mikroorganismer). I kroppen är koldioxid en restprodukt som bildas vid cellandningen, och lämnar kroppen med utandningsluften. Utandningsluften från en människa innehåller ungefär 4 % koldioxid. I höga koncentrationer får man en sur smak i munnen och en stickande känsla i hals och svalg eftersom gasen löser sig i saliven och bildar kolsyra. Koldioxid är en giftfri gas, nödvändig för biosfären och för syreomvandlingen, vid halter lägre än 200 ppm får växtligheten svårt att överleva.All info går att läsa på https://sv.wikipedia.org/wiki/Koldioxid men jag funderar mycket på det som står långt ner i texten, att: ”Denna ökning av koldioxiden, som industrialismen och dess storskaliga utnyttjande av fossila bränslen medfört, leder till en ökad växthuseffekt vilket bidrar till global uppvärmning.”Industrialismen i västvärlden är sedan länge förbi och vi lever nu i ett digitalt samhälle. Samtidigt som miljöavtrycket från digitala produkter är oerhört mycket större än för t.ex. nötkött.
Koldioxiden i sig skulle inte leda till global uppvärmning men man har haft en hypotes, en teori, om att CO2 skulle trigga vattenånga från haven så att man skulle få en mycket kraftigare växthuseffekt. En teori som senare har visat sig inte alls kunnat verifieras. Det finns inga mätningar som stödjer den hypotesen. Växthuseffekten och klimatfrågan har blivit politisk, inte vetenskaplig.

TÄNKVÄRT
Med tanke på att mänskligheten breder ut sig och att vi nu är cirka 10 miljarder människor kanske det inte är de stackars få mjölkbönder som finns kvar som vi ska skylla klimatproblemen på?

MEN POLARISARNA DÅ?
År 2006 sa Al Gore (USAs vice president 1993-2001) att all is på Nordkalotten kommer att smälta bort till år 2013. Samtidigt som forskningsrapporter från bland annat det danska metorologiska institutet, DMI, visar att istäcket naturligt varierar i tjocklek. vilket inte beror på utsläpp utan havsströmmarna. Dessutom har tidigare isens yta och inte volymen mätts, vilket ger väldigt felaktiga siffror. Vittnen säger dessutom att isen på Nordpolen inte har varit så tjock som den är nu på de senaste 15 åren. Isen på Grönland har minskat men är nu på uppstigning igen och är än så länge inom en naturlig variationscykel.Även sydpolens isar varierar i tjocklek med jämna intervaller och anledningen till att den emellanåt smälter är av de vulkaner som ibland får utbrott under isarna. Tjockleken befinner sig idag inom ett normalläge.

TÄNKVÄRT
2017 års Vasalopp blev så snötyngt att de var tvungna att ploga för att både skidåkare och besökare skulle kunna komma fram alls. Trots att svenska meterologer gjorde föreläsningar om global uppvärmning och att det framöver inte kommer kunna bli några fler Vasalopp.

HAVSNIVÅERNA
Den ledande havsnivåforskaren, svensken Nils-Axel Mörner är en av de största kritikerna mot påståendena att havsnivåerna stiger. Sedan 1800-talet har det stigit från 1,5-3 mm per år, vilket är en naturlig ökning. I Sverige däremot är det tvärtom, på grund av att inlandsisen fortfarande har en effekt hos oss, vilket gör att våra landmassor snarare reser sig och vi får mer mark. Något som också kan styrkas av delar av den svenska befolkningen som bor nära haven, som själva bevittnar detta. Vi har med andra ord en landhöjning och inte ökade havsnivåer. Den är störst i Norrland och minst i Skåne.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nils-Axel_Mörner

”Miljöpartiet är ett parti som systematiskt utnyttjar skrämselpropaganda för att skrämma upp människor och det är en otroligt cynisk politik.”
”Miljöpartiet kommer bara med förslag om hur man ska inskränka människors frihet till varje pris.”Lars Bern

SLUTLIGEN
När det ideligen pratas om hur man ska vara källkritisk måste jag givetvis utreda även detta prat om klimathot och klimatförändringar. Speciellt med tanke på hur folkvalda politiker och andra betydande människor med stort inflytande på alla möjliga områden, förr eller senare har visat sig ha haft en dold agenda med egen vinning i åtanke. Alltför ofta ser man tydliga tecken på att det är pengarna som styr och inte samvetet eller medmänskligheten. Självklart måste jag ifrågasätta även detta.
När lobbyister från globala storföretag, självklart med vinstintressen, har påverkat politikerna oftast utan expertkunskaper i ämnet, då börjar åtminstone jag ana ugglor i mossen.
Egentligen är det inte konstigt att detta är ett hett och laddat ämne, för det handlar ju om vår framtid. Men samtidigt finns det globala företag som tjänar på det, likaväl för alla mediaföretag som är inblandade. Kan det vara så att de helt enkelt spelar på vår rädsla? Management by fear, som det heter, där ett skrämt offer är ett lätthanterligt offer. Hur kommer det sig dessutom att alla miljöavgifter, nya skatter o.s.v. slår hårdast mot de fattigaste i samhället? Är det en schysst och demokratisk politik?

”För några år sedan var nätavgiften på min elräkning ungefär en tredjedel och konsumtionen var två tredjedelar. Idag är det tvärtom.” /Lars Bern

Elsa Widding

Elsa Widding, civilingenjör, författare, företagsanalytiker och energiexpert säger i en föreläsning att klimatfrågan har utvecklats till en mångmiljardindustri, och jag tror definitivt hon har rätt. De som betalar är givetvis folket. Hon säger också att frågan inte tål att debatteras då det är ett så laddat ämne, och det är ju självklart att ingen vill ju ha fel eller erkänna att de har blivit lurade. Tyvärr uteblir debatten ofta då det snabbt övergår till hat och rena våldsamheter, vilket är oerhört beklagligt då vi faktiskt lever i en demokrati där alla ska få komma till tals.
Jag säger inte att allt är en bluff utan drar mina strån till stacken. Jag källsorterar, väljer klimatsmart el, pantar burkar och köper organiska material. Men samtidigt ser jag hur människor och myndigheter tänker i kapital istället för humant, vilket gör mig misstänksam.
Att en hel generation dessutom har fråntagits allt hopp om framtiden och istället fått klimatångest är rent ut sagt fruktansvärt. De ser ingen framtid. Sedan är det också märkligt att vi dag har en sådan hets att undvika något som kanske inträffar om 100-1000 år, när vi samtidigt inte har förberett oss för en så enkel sak som strömavbrott i några dagar i form av krisberedskap.

Mycket tänkvärt, eller hur?

131990cookie-checkTankar om klimathotet