Byråkratens kärleksbrev

Till vederbörande det anbelangar.
Undertecknad syftar härmed inträde i verderbörandes intima gemak, en åtgärd som i sin ödmjukaste form syftar till en gemytlig samklang beträffande levnadsstandard och taktfullhet av gällandes aorta. Då undertecknad av reslig art och gestalt har fattat tycke för gällande part, efterfrågas liknande intresse när det gäller undertecknad å skrivande part.
Detta ärende är av betydande vikt och förhoppningsvis av båda parters intresse, varav framtida projekt följdaktligen kan påbörjas, förhoppningsvis till allas positiva utfall. Svarsalternativ och förhoppningsvis bifallande bör därmed ej fördröjas utan behandlas så omgående som möjligt är. Betänketid bör ej förlängas i största möjliga månoch i största mån påskyndas då undertecknad därmed till fullo återigen skulle kunna åtnjuta vedertagna dygnsrytmer och cykler för återhämtning.

Med hjärtrytmshöjande, förhoppningsfulla och amorösa hälsningar
Bjyr Å. Kratt

Kärleksbrev Byråskrati Anders Frihamn Humor

125120cookie-checkByråkratens kärleksbrev

1 tanke på “Byråkratens kärleksbrev”

Kommentarer är stängda.