Därför röstade jag på Enhet

Varför röstade jag på Enhet, ett ”litet” (men starkt växande parti)?

 • Om vi ska ha ett samhälle på människans, djurens och naturens villkor.
 • Om vi ska ha respekt för och omsorg om allt levande
 • Om vi vill samskapa en värld i enhet och fred.
 • Genomdriva en attitydförändring i samhället. (Hållbarhet istället för kommersialism, materialism och miljöarbete i praktiken.)
 • Om vi vill främja människans utveckling och ger mer utrymme för människans alla behov, såväl fysiska som psykiska och andliga.
 • Existenslinjen – liv är mer än arbete! Med en medborgarandel (även kallat medborgarlön) i botten har man större möjligheter att arbeta med sådant man verkligen passar för och trivs med. Den ger med andra ord varje människa mer frihet. (Samt att inte alla människor har samma förutsättningar att arbeta eller i lika många år, i samma mall som ”alla andra”.)
 • Vill ha en direkt demokrati. (Mindre toppstyrt och möjlighet för folket att vara med på riktigt och ger ger en folkomröstning mer vikt.)
 • Skolan ska stödja barns utveckling till kreativa och trygga individer, som använder sina talanger och sin utbildning till både sitt eget och hela samhällets bästa.
 • Förändra lärarutbildningen så att större betoning läggs på pedagogik, relationsskapande, konfliktlösning och personlig utveckling. (Alla är vi unika individer och inga robotar.)
 • Biståndet bör så mycket som möjligt vara utformat som hjälp till självhjälp, förutom vid katastrofhjälp.
 • Enhet står för öppenhet gentemot andra kulturer och människor. Vi anser att olika kulturer kan samexistera och berika varandra. Ansvaret för en fredlig samexistens ligger både hos staten och de enskilda individerna. (Istället för att inkvartera folk i stadsdelar vilket skapar segregation då de knappt får chans att vara med på riktigt i samhället och tala med lokalbefolkningen.)
 • Vi anser att ett land som förespråkar fred och själv avrustar, inte samtidigt kan sälja krigsmaterial. (Det har jag sagt i flera år. Hur ska vi med gott samvete kunna ta emot flyktingar och idka bistånd när det är vi som säljer vapnen?)
 • Enhet arbetar för decentralisering och småskaliga samhällen med hög självförsörjningsgrad. En levande landsbygd minskar hela landets sårbarhet. Grundläggande samhällsservice bör finnas även på landsbygden. Enhet vill främja lokal livsmedelsproduktion och strävar efter att Sverige ska bli självförsörjande på jordbruksprodukter som lämpar sig för det svenska klimatet. Vi anser att lokal livsmedelsproduktion är bättre för miljön och konsumenternas hälsa, och gör samhället mindre sårbart i en kris- eller krigssituation.
 • Medlemskap mellan 10 kr upp till 1000 kr. (När såg man det senast, ett medlemsskap som passar allas plånbok?)
Partisymbolen för Enhet – Livets Blomma.

Innan valet var jag tveksam om jag ens skulle rösta över huvud taget. Det är ju jämt samma partier där uppe i toppen som ska kasta sand på varandra och egentligen förändras inte så mycket. Så för att få en förändring, på riktigt, måste man satsa på något som står utanför, men som man självklart också tror på. När jag fick tipset om Enhet och började läsa, kände jag för allra första gången att detta var ett parti som stämde precis 100% in i vad jag vill ha. Ett samhälle för alla och där alla kan vara med och påverka. Som en riktig demokrati ska fungera!

Ovanstående är bara ett fåtal punkter av vad Enhet står för (jag har satt mina egna kommentarer inom parantes) och mer går givetvis att läsa om på Enhets hemsida.

Partiet är ganska stort och det växer för varje dag. Varje människa jag har tipsat Enhet om har utbrustit att oj, vilket bra parti! Vi kanske inte når riktigt upp till Riksdagsnivå (eller vem vet?) men i kommunvalen tror jag absolut det är möjligt. Det verkar som att trenden vänder nu. Människor har insett att slöseriet på konsumtion och miljötänk inte går riktigt hand i hand, och där tror jag att Enhet ligger helt rätt i tiden. Människor är trötta på företagens hets på effektivisering vilket alltid går ut över människan som knappt har något att säga till om längre. Människor är urled på att politikerna inte sköter sina uppdrag och att det hela tiden bestäms över huvudet på oss. Vi är trötta på att politiker idag predikar om demokrati och allas lika värde, samtidigt som de vägrar samarbeten partierna emellan.

Jag har engagerat mig för jag tror på detta. På en framtid för alla i ett bättre samhälle än det är idag.

124720cookie-checkDärför röstade jag på Enhet

2 svar på ”Därför röstade jag på Enhet”

 1. Att engagera sig i något man tror på är ju bra. Annars kan jag tycka att det nu är för många partier i Riksdagen, med fler så partier blir det bara rörigt. Mer miljötänk måste till och mindre kommers och konsumtion känner jag starkt för.

Kommentarer är stängda.