Funderingar om Bibeln, tro & religion.

Om det var en synd av Adam och Eva att äta av kunskapens träds frukt, är inte hela vårat skolsystem syndigt och använder kristna Apple-produkter?


Visste ni att Henoks Bok inte finns med i Bibeln? Henok var farfarsfar till Noa och skrev bland annat kritiskt mot präster och etablissemanget.


Var inte Gud ensam när han skapade jorden och människan och allt därtill? Moseboken 1:26Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.”
Det skulle i så fall förklara följande: Edens lustgård och ormen. Hur kom ormen till och varför släpptes den in? Var ormen en Gud? Enligt sumeriska skrifter (skrivna för drygt 5000 år sedan) hette skaparen och ormen Apsu och Tiamat oich de var gudar båda två och alltså jämnbördiga med lika rätt att vara i Edens lustgård.. Den sumeriska skapelseberättelsen heter Enuma Elish. Eller var både orm och skaparen bröder varav en av dem straffades för att ha manipulerat människan med att för alltid kräla på sin mage. En orm med ben skulle kunna kallas för drake eller ödla och innebär det isf att Eden inte skapades av den allsmäktiga herren utan av två sumeriska gudar, vilka då skulle vara Guds barn?


Världens första till namnet kända författare var kvinna. Hon hette Enheduanna, levde cirka 2250 f Kr och var högsta prästinna i templet i den sumeriska staden Ur. Vilket får mig att undra varför kvinnan, moder och källan till liv, under så lång tid blev (och fortfarande är) förtryckt.


Om någon idag predikade precis som Jesus gjorde, och i åtanke att människan är barn av Gud, skulle det inte bli exakt likadant scenario?
Mark 3: 21Hans anhöriga fick höra det och gav sig i väg för att ta hand om honom; de menade att han var från sina sinnen. 22De skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem sade att han var besatt av Beelsebul och att det var med demonernas furste som han drev ut demonerna.

Del av Gilgamesh-eposet

Vad jag har sett så finns det väldigt många välklippta präster. Moses 21:5Prästerna får inte raka någon del av sitt huvud, inte heller klippa av skägget eller rista märken på sin kropp.


Hur kan det skrivas om Lot att han var rättfärdig? Han blev räddad när Sodom och Gomorra skulle störtas och när folkmassan stod utanför hans hus och krävde att han skulle låta dem få främlingarna (änglarna) sa han: 7”Bröder”, sade han, ”jag ber er, gör inte något så ont. 8Jag har två döttrar som ännu är orörda. Låt mig skicka ut dem till er, så kan ni göra med dem vad ni vill, bara ni inte gör något mot dessa män som har fått en tillflykt under mitt tak.”Lot och hans döttrar flydde och bosatte sig i bergstrakterna. Det fanns tydligen inga män dit de flyttade så döttrarna beslutade sig för att skaffa barn med sin far, Lot, men att de skulle dricka honom redlös först. Hade döttrarnas graviditeter inte kunnat tolkas som jungfrufödslar de också, men det nämns inte ett ord om.


Kan det vara så att om människan är Guds avbild, alltså barn och därmed att varje människa är Jesus beroende på om hen ser och praktiserar sanningen? Om Jesus var han som startade elden inom folket, det förklarar isf varför lärjungarna frågade honom vem han var då han hjälpte fiskarna att få massor av fisk. Olika Jesus uppträdde på olika ställen och vid olika tidpunkter. Det är därför Jesus sade att vi är alla samma och av Guds kropp. Detta var tredje gången efter uppståndelsen som han visade sig för lärjungarna och ändå kände inte lärljungarna igen honom?
Lukas 24:13Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. 14De talade med varandra om allt det som hade hänt. 15Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. 16Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom.


Märkligt nog säger många hemliga sällskap ungefär samma sak, att kristendomen en dag kommer att falla då de kristna har blivit grundlurade. Kanske Jesus gick på jorden för att varna att Den stora villfarelsen pågick redan då. Matteus 24:23Om ni då får höra: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte! 24Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda.


Det här med ID-taggning av människor, det elektroniska samhället i samband med AI-robotar samt övervakning och Big Data: Uppenbarelseboken 13:15Och det fick rätt att ge livsande åt odjurets bild, så att bilden också kan tala och se till att alla som inte tillber odjurets bild blir dödade. 16Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan 17och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet.


Divide et impera, latin för Söndra och Härska. En av fysikens lagar är att energi kan varken bli skapad eller förstörd, bara förändrad. Vilket skulle betyda att vi människor har levt om och om igen men i olika former utöver all tid vilket är ett bra sätt att splittra oss. Precis som han gör genom att få oss att ogilla de med olika hudfärg, kön, läggning, politisk eller religiös åsikt eller tro osv.


Mycket av det Jesus predikade återfinns i filosofin buddismen. I många av dess tempel finns skrifter skrivna i arameiska och där Jesus kallas för Mästaren. Hur kommer det sig att indianstammen Svartfötterna har antika skrifter i hebreiska?


Varför heter han Jesus? Bokstaven J finns inte i hebreeiskan. Yod (י), även jod, är den tionde bokstaven i det hebreiska alfabetet. Den uttalas som ett j men stavas alltså inte som det.


Har ni tänkt på att Gud aldrig kallar sig själv för Gud? Så vem är guden det talas om i Bibeln? Med tanke på att världen, som den ser ut och har sett ut inte är vidare himmelsk så kanske jorden och människan tillhör en annan gud. Med tanke på att Lucifer, Satan även är kallad för lögnernas härskare så är det väl mer än tänkbart att det är honom det åsyftas på vid flera tillfällen igenom skrifterna?


Talet 10. Uppenbarelseboken 13: 1Och jag såg ett odjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. Med tanke på katolska kyrkans inflytande och svärtade historia kan det tyckas märkligt att de har hela 14 obelisker bara i Rom, samtidigt som det i världens större städer finns åtminstone en obelisk, bland annat i Stockholm. Under renässansen återuppväcktes intresset för obelisker. Egyptiska obelisker hämtades åter på plats, så restes en obelisk från palatset i Luxor på Place de la Concorde 1836 och Kleopatras nålar flyttades till London respektive New York. Ett exempel på ett sentida monument i obeliskform är Washingtonmonumentet. Vadan detta intresse för egyptisk kultur?


Matteus 7:13-14Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. 14Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.
Med tanke på att det finns över 2.18 miljarder (!) kristna i världen så undrar jag vad som menas med att ett fåtal finner den rätta vägen. Himmelriket måste ha en otroligt bred port.

Likaså Lukas 13:23-24Och någon frågade honom: »Herre, är det allenast få som bliva frälsta?» Då svarade han dem: 24Kämpen för att komma in genom den trånga dörren; ty många, säger jag eder, skola försöka att komma in och skola dock icke förmå det.

Det låter mycket tuffare än att bara släpa sig till kyrkan varje söndag och hålla med allt vad en präst säger.


Innan människan åt av den förbjudna frukten i Edens lustgård, var han då inte en viljelös slav och varför skulle den kärleksfulla Skaparen vilja ha nickedockor?


Under Jesus tid kallades alla äkta män för Lord eller herre av sin familj och undersåtar, så är inte risken för förväxling otroligt stor? Vem var egentligen herren och syftade alla sådana benämningar på Jesus, Guds son?

 


Vänd den andra kinden till – varför är det då så mycket bråk, krig och dödande i religionens namn?
Matteus 7: 1Döm inte, så blir ni inte dömda. 2Ty med den dom som ni dömer med skall ni dömas, och med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er. 3Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? 4Och hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga – du som har en bjälke i ditt öga?


Påven i Rom kallar sig för ”Vicarius Filii Dei” vilket är latin och betyder ”Representant för Guds son” eller ”Herden av Kristus”. Det märkliga är att att om man räknar det som latinska siffror istället blir det följande:

VICARIUS
5+1+100+0+0+1+5+0=112

FILII
0+1+50+1+1=53

DEI
500+0+1=501
112+53+501=666

I Bibeln står det om den fallna ängeln Lucifer, vilket är latin och betyder ljusbringare eller ljusbärare (Lucem ferre ’att bringa ljus’). Inom större delen av kristen teologi har Lucifer identifierats med Satan (vilket på hebreeiska för övrigt betyder ”åklagare”). En annan välkänd ljusbringare är helgonet Lucia, vars härkomst är italienska Sicilien – och även Vatikanen är som bekant italienskt. Att Vatikanens skulle ha en stjärnkikare vid namn L.u.c.i.f.e.r. är en myt. Men varför är Vatikanen så intresserad av astrologi? Vatican Observatory Research Group (VORG), i Tucson i Arizona kan ni söka på. Kan astrologin ha någon speciell betydelse?

Sedan urminnes tider har solen, månen och årstiderna spelat stor roll för människan. Solen, livgivaren, sun of god. Över ett år reser gud son, solen, över månaderna som ju bekant har var sitt stjärntecken. T.ex. Vattumannen som på våren kommer med regn till skörden.

Född av en jungru, den 25 december och med en stjärna i öster – allt skulle kunna förklaras med astrologi. Stjärnan i öster är Sirius vilken en gång om året, den 25 december, står i linje med de tre starkast lysande stjärnorna i Orions bälte, som även idag kallas för ”De tre kungarna”. Samtliga stjärnor står i exakt linje till var soluppgången blir den 25 december. Det är därför de tre kungarna följer stjärnan i öster och de väntar på solens uppgång, födelsen av ljuset. Jungru Maria (virgin Mary) är stjärnbilden Jungfrun. Det latinska ordet för jungfru är virgo, vilket också betyder huset av bröd, Bröd görs av vete och mellan augusti/september, som ju också är stjärntecknet Jungfruns vändkrets. Dessuom betyder ”Betlehem” rakt översat ”Huset av bröd”, vilket refererar till stjärnecknet Virgo, Jungfrun. Den 22 december står solen som lägst och den 22-24 står solen stilla, sedan börjar den röra sig norrut igen. Under de tre dagarna står solen exakt under stjärntecknet ”Crux” eller Söderkorset(?) (Solen dog på korset, var borta i tre dagar och återuppstod igen.) Dock firar man ju inte våren förrän vid påsk. Det är då solen härskar över mörkret, den mörka årstiden, och dagarna blir längre. De tolv lärljungarna representerar de tolv årstiderna och även de tolv stjärntecknen där Jesus i mitten är solen. Korsen med en ring runtom är en avbildning av hedningarnas zodiak. Det är också därför som Jesus i tidiga avbildningar har sitt huvud framför ett kors, för att han är solen. The light of the world och Sun of God. I Bibeln finns det många avsnitt som indikerar att Jesus är solen.


Med tanke på hur världen ser ut idag så lär det knappast vara Gud som regerar och äger vår jord, utan Satan. Hur skulle han annars kunna fresta Jesus om han inte ägde något?
Matteus 4:1-11

Se­dan fördes Je­sus av An­den ut i öknen för att sättas på prov av djävu­len. När han ha­de fas­tat i fyr­tio da­gar och fyr­tio nätter blev han till slut hung­rig. Då kom fres­ta­ren och sa­de till ho­nom: ”Om du är Guds son, så be­fall att de här ste­nar­na blir bröd.” Je­sus sva­ra­de: ”Det står skri­vet: Människan skall in­te le­va ba­ra av bröd, ut­an av var­je ord som utgår ur Guds mun.”

Se­dan tog djävu­len ho­nom med sig till den he­li­ga sta­den och ställ­de ho­nom högst up­pe på tem­pel­mu­ren och sa­de: ”Om du är Guds son, så kas­ta dig ner. Det står ju skri­vet: Han skall be­fal­la si­na äng­lar och de skall bära dig på si­na händer så att du in­te stöter fo­ten mot någon sten.” Je­sus sa­de till ho­nom: ”Det står också skri­vet: Du skall in­te sätta Her­ren, din Gud, på prov.”

Nu tog djävu­len ho­nom med sig upp på ett myc­ket högt berg och vi­sa­de ho­nom al­la ri­ken i värl­den och de­ras härlig­het och sa­de: ”Allt det­ta skall jag ge dig om du fal­ler ner och till­ber mig.” Då sa­de Je­sus till ho­nom: ”Gå din väg, Sa­tan. Det står ju skri­vet: Her­ren, din Gud, skall du till­be, och en­dast ho­nom skall du dyr­ka.” Då lät djävu­len ho­nom va­ra, och äng­lar kom fram och betjäna­de ho­nom.


Kristendomen uppfanns av kejsar Konstantin år 306 A.D. som ett sätt att kontrollera folkmassorna. Han var ensam kejsare från 324. Han är känd för att ha tillåtit kristendomen i romarriket vilket senare under samma århundrade ledde till att kristendomen blev statsreligion. Konstantin utfärdade ediktet i Milano 313 genom vilket han och hans medkejsare Licinius hävde förföljelsen av de kristna. Han sammankallade konciliet i Nicaea 325 vilket inledde favoriseringen av kristendomen i romerska riket och kom att bli avgörande för kristendomens framtid. och de följande 1600 åren kunde Rom och Vatikanen regera över hela Europa. Han blev under sina sista dagar i livet själv en kristen men mycket tyder på att det var av politiska skäl.
Hur kommer man på en religion? Bara sådär.

Vissa berättelser i Bibeln är inte original. Hur kommer det sig?
Noa, arken och översvämningen är exakt samma story som i ”The epic of Gilgamesh” som skrevs 2100 år före kristus som är en diksamling med ursprung från Mesopotamien, nuvarande Irak, och skrivna på sumeriska. Berättelser om Utnapishtim, hjälten av flodmyten, kan även läsas i den Babyloniska Epic of Atrahasis.
Läs mer om den stora översvämningen i ”The epic of ’Gilgamesh” på https://en.wikipedia.org/wiki/Epic_of_Gilgamesh och tavla 10.
”Flodmyen” har funnits i många berättelser, läs https://en.wikipedia.org/wiki/Flood_myth
Ordet syndaflod är egentligen en felaktig översättning av tyskans ”Sintflod”, som betyder ”mycket vatten” så man kan ju fråga sig hur omfattande denna synda flod egentligen var?


Du råkade födas i ett kristet land, hade inte din religion varit en annan i ett annat land?


Kyrkan är splittrad med tusentals olika församlingar, vad är chansen att just din kyrka är den rätta?


Vilka är våra avgudar idag? Hjältar inom olika sporter, idoler, alkohol, tobak och andra droger, kändisar, tv-program som vi slaviskt följer, mobiltelefoner, status, materialism och kapitalism mm. Är det inte vår tids avgudar?


Är pengar och banker något syndfullt som försöker ta kontroll över folkmassorna? Är kollekten i kyrkan och dess krav på ett tionde en synd? Man undrar ju hur nyttigt det är med kapitalism…

Johannesevangeliet 2:13-16:

13 Judarnas påsk närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem. 14 På tempelplatsen såg han dem som sålde oxar, får och duvor och dem som satt där och växlade pengar. 15 Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans från tempelgården med både får och oxar. Han slog ut växlarnas mynt och välte deras bord, 16 och till duvförsäljarna sade han: ”Ta bort det härifrån! Gör inte min Fars hus till en marknadsplats!”


Gud har en plan. Varför ber vi då om förändringar?


Om söndagen är vilodagen varför går vi då till kyrkan och stör honom med våra böner?


Religion kan vara något fantastiskt – gemenskap, sång, musik osv. Men om religion skulle kunna vara ett sätt att kontrollera okunniga och lättpåverkade människor, vore det då inte ett utmärkt verktyg för att göra så? Speciellt om man hotar med evig fördömelse.


Berättelsen om Jesus är inte originell utan har funnits i många olika kulturer. Jungfrufödsel, helande krafter, gå på vatten osv. Några exempel är:

"Solprinsen" Horus, Egypten 3000 BC
Attis, Grekland - 1200 BC
Krishna, Indien, 900 BC
Dionysus, Grekland, 500 BC
Mithra, Persien, 1200 BC
Budha Sakia, Indien
Salivahana, Bermuda
Zulis, Zhule, Osiris, Orus, Egypten
Oden, Skandinaven
Crite of Chaldea
Zoroaster och Mithra, Persien
Baal och Taut, Tibet
Bali, Afganistan
Jao, Nepal
Thammuz, Syrien
Adad, Assyrien
Alcides, Thebes
Beddru, Japan
Genau och Quexalcote, Mexiko
Fohi och Tien, Kina
m.fl.

När man ställer frågor om kristendomen, Bibeln eller existensen av en gud får man oftast massiv kritik.
Gud behöver väl ingen som försvarar honom?
Han är enligt Bibeln den enda allsmäktiga och allvetande.
Att försvara honom innebär att man sätter sig över honom, inte sant?
Man förminskar honom, som om vi skulle veta bättre.
Så varför gör så många det?

När den sista tiden börjar närma sig, talas det om att lögner ska spridas över världen. Kanske Jesus var på jorden för att påtala att den pågick redan då?


Avslutningsvis vill jag bara säga att jag växte upp kristet och jag har ingenting emot religioner så länge alla mår bra av det.
Att daska heliga skrifter i pannan på folk som en annan försäljare är väl knappast de övertygades jobb att göra? För övrigt är det ohyfsat. Men det är bara min enkla åsikt :)

www.andersfrihamn.com på facebookwww.andersfrihamn.com på instagramwww.andersfrihamn.com på linkedinwww.andersfrihamn.com på twitterwww.andersfrihamn.com på youtube

Gillar du det du läser? Glöm inte dela och följa 🙂

119870cookie-checkFunderingar om Bibeln, tro & religion.