Jag kan inte skita ut Mona Lisa

Vad är kreativitet? Hur förklarar man det för någon som inte har en aning om hur det fungerar? För någon som förväntar sig ett kreativt flöde mellan bestämda klockslag.

På Wikipedia definieras kreativitet som följande:

Kreativitet är en metod för problemlösning, som, enligt Teresa Amabile i Creativity in Context, bygger på nya och passande responser på en heuristisk uppgift. Dessa responser kan vara allt från en tanke till en produkt av konstnärlig, politisk, akademisk eller teknisk art, eller höra till affärslivet. Kreativitet är ett resultat av tre funktioner i samverkan. Det handlar för det första om kunskaper inom ett område. För det andra handlar det om kunskaper om kreativa processer, alltså olika metoder för nytänkande. För det tredje handlar det om inre motivation. När dessa tre samverkar är möjligheterna för en kreativ respons som störst. I kreativitet ingår att frambringa nya idéer, vara originell, genomföra idéerna och att bearbeta dem. Kreativitet som fenomen och egenskap studeras inom skilda fält, med olika utgångspunkter. Fantasi är till skillnad från kreativitet uteslutande en kognitiv process; kreativiteten leder till ett resultat eller en produkt.

I texten ovan kan man läsa ordet Motivation, vilket för mig själv är associerat med Pavlovs hundar, där belöning och beteende hänger ihop. Gör du bra ifrån dig och får belöning eller beröm för det, sporras du till att göra bättre ifrån dig. Enkelt, eller hur? Jag tror detta gäller för de flesta av oss, samtidigt som det blir tvärtom om man blir ignorerad och antagen att varje dag göra samma sak utan utmaningar eller utan beröm. Man tröttnar helt enkelt på att göra samma saker, i total tystnad.

bcn_sagrada_familia1-wallpaper_032020080210
Sagrada Família är en år 1882 påbörjad och ännu ej färdigbyggd katolsk basilika i Barcelona, Katalonien – tog inte en kvart att bygga.

En kreativ miljö som inspirerar är kanske inte alltid så lätt att få, men inom området Brainstorming finns det ett element som är värt att ta till sig. Ett av momenten i brainstorming, är att man inte får kritisera, detta har visat sig göra att förslagen blir färre, och av mycket sämre kvalitet. I de möten där man tillåts kritisera lämnas dubbelt så många förslag, och dagen efter så har denna gruppen 7 gånger så många förslag. Till exempel så är konstruktiv kritik, syftet med animeringsstudion Pixars dagliga så kallade ”shredding” möten. Det säger sig självt att om man aldrig får gehör för sina idéer eller helt enkelt blir motarbetad, eller tystad, så dör kreativiteten och därmed också motivationen. Hur länge orkar man jobba så utan att till slut bli tom och känna sig meningslös?

En viktig del av kreativitet är så kallad Ruvning, vilket innebär ett tillfälligt avbrott från den kreativa processen som kan leda till uppenbarelse. Anledningen till detta är att man genom ett avbrott kan glömma vilseledande detaljer och på så sätt får ett klarare perspektiv på processen. Det är detta som tar tid! Det är detta som gör att jag inte kan skriva en bästsäljande roman på en kvart, skriva en symfoni på 1 timme eller måla Sixtinska Kapellet under en lunchpaus med bakbundna händer! Kreativiteten är även viktig för vår personliga utveckling, att kunna lära sig något nytt. I universitetsvärlden har krafter börjat att förstå sig på detta och studerar ämnet närmare. Bland annat görs detta i Södertörns högskola i Huddinge där man anser att kreativitet ”är en stor och viktig del” och att det viktiga med den kreativa processen är att ”man förändras och förändrar”.

Men vad gör man då om man har fastnat i vardagens ekorrhjul? Om man inte får lov att experimentera, utforska och pröva nya idéer. Om man ideligen blir nedtryckt i sin kreativitet och varje förslag man har avvisas? När man går till jobbet fastän man mår dåligt med insikten att denna dag blir precis likadan som föregående, utan en chans att få visa vad man går för. När man gör det enbart för att man måste, trots begynnande magsår och för att man behöver pengarna. Då kanske det är dags att dra vidare. Innan man förintar sig själv.

Bara en tanke. Bara en tanke som man inte vågar yttra för någon annan än sig själv.

109810cookie-checkJag kan inte skita ut Mona Lisa