En man att beundra.

Få är väl de ideal man kan ha idag
då moral och etik tycks vara av slag så vag.
Få finns de väl idag att beundra
det går väl ungefär en på tre hundra

Men för mig finns det faktiskt ett ideal
som jag faktiskt gärna hyllar med ett lovtal.
Ja tro mig det är en riktig skarping
min lärare från folkhögskolan, en viss herr Scharping.

Av honom lärde jag mig mycket den tid jag fick gå
där jag vässade de små grå och ej i skamvrån fick stå.
Ja det var en härlig tid vill jag minnas
Det var ett nöje att i hans klassrum få finnas.

Att han en dag lade till mig på hans Facebooklista
ja, det i mig tände ett hoppets gnista.
En stor glädje hos mig tände
Att få ha en vän av den rang, ja en frände

Så ja, jag är denne man skyldig ett stort tack
som sjöng minst lika bra som Jöback.
Så med denna simpla dikt jag visar min djupa respekt
Du min hjärna har väckt och var som en frisk fläkt.

För oss alla var du en stark man, en låga i storm
en enorm storm av styrka och norm i virelstorm.
När livet inte riktigt går som man har tänkt
du för resten av livet en lärdom och styrka har skänkt.

För att fatta mig kort, tack för allt min maestro
dina lärdomar kommer oss alltid att bestå.
Du har givit oss så mycken djup visdom och kunskap
till skydd mot omvärldens ibland fulla dårskap.
Tusen tack vill jag bara säga från oss alla
Vi minns den ljuva tiden, där vi på livets vägar vandra.

103770cookie-checkEn man att beundra.