En hypotes om big bang

Hypotesen innebär att man illustrerar universum som ett stort gummiband. Det är runt och hela tiden tänjer ut sig (därvid blir avståndet mellan planeterna längre och längre)

Många forskare försöker leta efter en okänd ”kraft” som måste finnas, men denna har inte hittats. Om man istället tänker att eftersom vi färdas runt och runt hela tiden så behövs inte den kraften.

Och precis som ett gummiband när man tänjt det tillräckligt mycket går det sönder (imploderar), och då bildas en ny big bang och evolutionen startar om än en gång. Detta är inte första gången, inte heller sista.

Vad tror ni?

99930cookie-checkEn hypotes om big bang