Countdown 2 Genesis

”Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, och han vilade på sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk ” (1 Mos 2:2-3)

99660cookie-checkCountdown 2 Genesis