Var bara tvungen att kolla…

Vänskap är en social relation i vilken de båda parterna känner tycke för varandra och hyser ömsesidig tillit och respekt. Innebörden av ordet vänskap har i västerländsk historia förändrats från Aristoteles vida kärleksbegrepp philia  till att i dag närmast motsvara en privat kamratrelation.

Definition

Värden som finns i vänskap är ofta resultatet av en vän som visar följande på ett enhetligt sätt:

  • Tendensen att önska det som är bäst för andra.
  • Sympati och empati.
  • Ärlighet, kanske i situationer där det kan vara svårt för andra att säga sanningen, särskilt när det gäller att peka ut de upplevda fel av en motsvarighet.
  • Ömsesidig förståelse och medkänsla.
  • Förtroende för varandra (kunna uttrycka känslor – inklusive den andras handlingar – utan rädsla för att bli dömd), kunna gå till varandra för känslomässigt stöd.
  • Positiv ömsesidighet – en relation bygger på lika givande och tagande mellan de två parterna.

I en jämförelse av personliga relationer anses vänskap vara närmare än sällskap, även om det finns en rad olika grader av intimitet i både vänskapsband och sällskap. Studien av vänskap ingår i sociologi, socialpsykologi, antropologi, filosofi och zoologi. Olika teorier om vänskap har föreslagits, bland andra socialt utbytesteori, egen kapitalteori, relationelladialektiker, och fastsättning av stilar.

Jaha, där ser man, jag hade ju rätt trots allt. Å andra sidan kan man ju inte hålla på i evighet att försöka få till en dialog. Ibland får man spela över bollen till andra planhalvan och hoppas att den rullar vidare. Eller som jag brukar säga, numera är det lättare att sluta bry sig och ibland till och med, be folk dra åt h-vete. Dock, bör tilläggas, gör jag inte det sistnämnda speciellt ofta. Möjligtvis är det en träningssak, men det kommer nog med tiden.

95330cookie-checkVar bara tvungen att kolla…