Låt mig bara klargöra…

Rasism, vad är det egentligen? Eftersom uttrycket används väldigt slarvigt numera tycker jag att det är viktigt att utgå från ett klargörande så att alla fattar skillnaden. Att vissa inte gör det irriterar mig oerhört, sedan om vissa läser detta eller inte, det kvittar väl egentligen. Ett kvastskaft är ett kvastskaft likt förbannat. Men hur som helst…

Rasism är en indelning av människor i ett hierarkiskt system av raser, där vissa raser ibland tillskrivs moralisk rätt att härska över andra. Begreppet används även för att beteckna en tro på att skillnader mellan mänskliga raser berättigar diskriminering.

Liknande men inte fullt ut rasistiska synsätt kallas ofta för främlingsfientlighet. Huruvida människoraser existerar är ett kontroversiellt område och det har inom västvärlden under samtiden avfärdats på grunder av mellanfolklig genetisk likhet.

FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering definierar rasdiskriminering som:

…varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandet eller utövandet, på lika villkor, av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet.

Man kan skilja mellan rasism och rasdiskriminering utifrån resonemanget att det senare inte nödvändigtvis behöver grunda sig i det förra. Det är teoretiskt möjligt att en institutionell rasdiskriminering föreligger utan att detta föregås av medvetna rasistiska beslut av dem som är ansvariga för utformningen av institutionen.

I modern politik talar man ibland om kulturrasism, men ofta kallas det rasism även om det i grunden inte är samma sak. Dess förespråkare har fördomar om/tycker illa om hela kulturer.

Rasism förekommer från majoritetsbefolkningen mot minoriteter, från minoriteter mot majoriteten och mellan minoriteter. Rasism som går i icke förväntad riktning, det vill säga riktas mot majoritetsbefolkningen i ett land, kallas ofta omvänd rasism.

Med andra ord förväxlar människor ofta rasism med främlingsfientlighet och att vara orolig för framtiden kontra invandring är inte att vara rasist. Sådärja. Kan nu alla vara så vänliga att fatta detta och äntligen veta vad de snackar om? Tack på förhand i så fall.

PS: Det är inget häftigt med att vara rasist även om vissa verkar tro det. Snarare ett bevis på ens låga intelligens och hur jäkla korkad man är.

84750cookie-checkLåt mig bara klargöra…

6 tankar på “Låt mig bara klargöra…”

  1. Maggie: Jo, det ligger något i vad du säger. Måhända de tyckte det skulle vara mer kultiverat att sätta in ordet kultur i sammanhanget för att avdramatisera men nej, det är fortfarande rasism och ett särbehandlande.

  2. ….fast jag tycker att det är viktigt att kunna revidera olika begrepps betydelser. Idag tycker jag att rasism tar sig uttryck på nästan exakt samma sätt som förr, bara att man bytt ut ordet ”ras” mot ordet ”kultur”. I och med att man pratar om kultur som något statiskt och som ska sitta lika djupt i en människa, som man förr ansåg den påstådda rasen göra, tycker jag att det inte är fel att kalla även det för rasism.

    Jag skulle alltså inte vilja kalla det för ”kulturrasism”, då jag tror att det bara är gammal ”hederlig” rasism i ny kostym.

  3. Det kan jag tänka mig och man är ju knappast ensam om det numera. Men ändå bra att få en korrekt förklaring på vad det är, egentligen, men det är inte lätt att inte tänka i de banorna, det är klart.

  4. Tack själv. Jag fick vissa indirekta reaktioner på inlägget men som vi alla vet är rasister ena riktigt fega skitar så jag är både nöjd och stärkt i min övertygelse 🙂

Kommentarer är stängda.