Visste du det här? Om hygien, matrester och mögel.

  • I Sverige matförgiftas cirka 250 000 personer varje år efter att ha ätit på restaurang. Lika många drabbas i hemmet.

  • Rutten fisk i stora mängder utvecklar en gas som faktiskt kan döda människor. De flesta organiska ämnen råkar ut för biologisk eller kemisk nedbrytning mer eller mindre snabbt som i slutna utrymmen kan ge dödlig gaskoncentration. Det är många bönder bara i Sverige som omkommit i silos där man lagrar djurfoder (hackat gräs, spannmål etc.) då de gått in i dessa utan att vädra tillräckligt. Lite varmt och fuktigt så produceras stora mängder koldioxid vid nedbrytning av materialet. Koldioxid är lömsk då den är tung och samlas på botten av tankar, brunnar o dyl. Svavelväte är också en lömsking (uppstår vid nedbrytning av protein) då den förvisso luktar starkt äckligt men näsan avtrubbas (desensibiliseras) snabbt så man inte känner lukten längre fast koncentrationen kanske ökar och ökar där man är.
  • Ehec-infektionen orsakas av en variant av bakterien E.coli som kan bilda gifter. Bakterien kan finnas i tarmarna hos framför allt nötkreatur, får och getter. Bakterien kan spridas med mat, som inte tillräckligt upphettat kött (under 70 grader Celsius), dåligt sköljda grönsaker med mera. Bakterien kan också spridas genom direkt kontakt med djuren och deras avföring samt mellan människor. God hygien är bästa sättet att skydda sig mot ehec-infektion. Tvätta händerna ofta och alltid efter toalettbesök, före matlagning och efter kontakt med djur.
  • Fråga: Jag undrar varför det är svårt att få en tallrik ren om man försöker diska den i vatten. Varför? Om man häller lite diskmedel i vatten blir det mycket lättare att få tallriken ren. Varför? Kan ni vara snälla och förklara hur diskmedel fungerar. Svar: Det som sitter på tallriken är matrester av övervägande fet karaktär. Feta ämnen (hydrofoba) löser sig dåligt i vatten i motsats till vattenlösliga ämnen (hydrofila). Detta sammanfattas med principen lika löser lika. Fettet på tallrikarna skulle lösa sig bra i mer hydrofoba ämnen som alkohol eller lacknafta. I diskmedel finns ämnen som förenar de båda egenskaperna, ytaktiva ämnen. De har fått sitt namn eftersom de har en hydrofil (polär) del och en hydrofob del, den senare oftast en kolvätekedja. Detta gör att de anrikas på ytan av en vattenlösning med kolvätekedjorna utåt. När de blir tillräckligt koncentrerade i vattenlösning bildar de aggregat, miceller, som består av ca. 100 molekyler med kolvätekedjorna inåt som ett klot, och de polära grupperna utåt som ”ansikte” mot vattnet. I dessa micellers inre kan fettet lösa sig och följer så med diskvattnet ut. De ytaktiva molekylerna kan även tränga in mellan tallrikens yta och fettet och sålunda lösgöra det.
  • Bananflugan som även den tillhör insektordningen tvåvingar och tillhör underordningen flugor. Den är ett par millimeter lång och har fått sitt namn av att den ofta påträffas vid frukt. Bananflugan förökar sig snabbt, och eftersom den trivs i rumstemperatur och klarar sig bra på matrester och dylikt som föda ses den ofta som ett skadedjur. Den som önskar bli av med dem i bostaden eller liknande kan med fördel blanda till ett glas med en del vatten, några droppar diskmedel, en del vinäger och två delar honung. Flugorna dras till blandningen och drunknar i den. Det enklaste sättet att bekämpa dem är dock att se till att de inte kan föröka sig, genom att inte ha gammal frukt eller dylikt tillgängligt.
  •  Vad gör man med mögliga livsmedel? Livsmedelsverket har några intressanta tips.

Källor: Vårdguiden, Flashback, Linköpings Universitet, Wikipedia, Östra Göinge Kommun, Livsmedelsverket.

Läs även om hur Konstgjort kött ska rädda världen i Dagens Nyheter.

81210cookie-checkVisste du det här? Om hygien, matrester och mögel.

3 svar på ”Visste du det här? Om hygien, matrester och mögel.”

Kommentarer är stängda.