Mer inoljade tyskar, tack!

Kära debattörer, läsare, Borås Tidning och annat löst folk.

Jag skriver med åtanke på den stora bristen av inoljade tyskar i vår stad som i dags dato är total. Att införa mer inoljade tyskar, inte bara här utan landsomfattande, vore dels en välgärning gentemot våra grannar norrmännen som nu har börjat få drygare ekonomi, och dels skulle vi kunna göra en bra insats för miljön.
Oljan skulle vi naturligtvis köpa från norrmännen så att de kan ha råd att unna sig en av sina vråldyra pizzor med lite kortare intervaller och därmed ge dem en högre livskvalitét. Men det finns även andra fördelar med inoljade tyskar och där kommer stadens snart halvt havererade lokaltrafik med in i bilden.

Som ni vet ligger Borås i en dalsänka och flera av våra stadsdelar ligger högre upp än själva stadens centrum. Vore det inte i så fall tänkbart att man skulle kunna anställa dessa inoljade tyskar som så kallade “Nedkastare”? Dessa skulle ha som uppgift att kasta ner befolkningen, de före detta bussresenärerna, nedför inoljade rutschbanor med samlingspunkt på antingen busstorget eller Stadsparken. Det skulle gå mycket snabbare än det gör i dagens läge och vi skulle spara oerhört mycket pengar via insparad bensin.

En annan lösning angående detta är förresten min andra idé som innehåller X antal katapulter placerade på ett strategiskt antal platser, en jättelik hoppborg och diverse matematiska formler, men det är ett annat kapitel som vi kan ta vid annat tillfälle.

Men hur som helst, betänk detta nu, både ansvariga politiker, miljöansvariga och anti-frityr-människor, vilken oerhört genial lösning detta borde vara som ju är både tidsbesparande, ekonomiskt försvarbart, bra för miljön, välgörenhet och i nationens intresse då det stärker våra band med grannlandet Norge. Må vi då i ödmjukhetens namn kalla det för en diplomatisk lösning av ofantliga mått. För sådan är jag. Grandios men ödmjuk  och alltid med en lösning på lut.

Mvh Chabo D. Årfink

(Tack för inspirationen)
74870cookie-checkMer inoljade tyskar, tack!