Tack-mejl från Paypal angående phising.

Som jag nämnde i fredags, angående det konstiga mejlet, så var mina misstankar berättigade. Det var ett försök att komma åt mina pengar, så kallad phising, genm att göra en kopia av Paypals egna sidor. Men tji fick de och nu verkar sidan vara stängd.

Jag fick ett ganska långt e-mejl från Paypal och här följer en förklaring på vad som kännetecknar ett phising-försök:

To help you identify fake emails and websites, here are some details
that PayPal will never ask for in an email:

1. Credit and debit card numbers
2. Bank account numbers
3. Driver’s licence numbers
4. Passwords
5. Pin numbers
 

Men om olyckan trots allt skulle vara framme…

If you replied to the phishing email with financial or other personal
information, or entered personal information on a spoof website:

* Change your PayPal password and security questions immediately.
* Contact your bank or the company that issued the credit card or
debit card on your PayPal account and tell them about the situation.
* Review your PayPal transaction history to make sure there are no
unauthorised transactions for your account.

62880cookie-checkTack-mejl från Paypal angående phising.