Euroshopper fakta.

Följande text är den information som jag har hittat på olika ställen om lågprismärket Euroshopper. Jag har förstått att många människor är tveksamma eller rent av fördömande när det gäller billigare märken men nedan kan man alltså se vad som har dokumenterats på olika sätt och olika ställen.

Euro Shopper – vårt lågprissortiment.
Euro Shopper är resultatet av ett samarbete mellan elva europeiska företag i tio länder, däribland ICA. Design och recept på produkterna är gemensam, medan varuval och kvalitet är lokalt anpassade. Varje företag i respektive land avgör själv vilka produkter som ska lanseras. Alla Euro Shopper-produkter håller godkänd kvalitet och ICAs ordinarie krav på matsäkerhet efterföljs även här.

Varumärken

Fråga:

Vad är det för skillnad på ICA och Euro Shopper? 
 
Svar:

Vi ställer samma höga kvalitets-, miljö- och etikkrav på vårt eget varumärke Euro Shopper som på vårt varumärke ICA. Det som skiljer dessa åt är att vi inte ställer samma höga sensoriska krav på Euro Shopper. De sensoriska testerna utförs av vårt Kvalitetslaboratorium enligt en 9-gradig skala där 9 är det bästa betyget och motsvarar ”tycker extremt bra om”. För en Euro Shopper produkt krävs betyget 5 i dessa tester, vilket motsvarar ”tycker varken bra eller dåligt om”. För en ICA produkt krävs däremot betyget 7 vilket motsvarar ”tycker mycket bra om”. Näringsvärdena i livsmedlen påverkas inte av om varumärket är Euro Shopper eller ICA utan de är lika höga oavsett varumärke.
Källa: www.ica.se

Euro Shopper är ett lågprismärke för dagligvaror som lanserades 1996 av Associated Marketing Services (AMS). I Euro Shoppers sortiment ingår främst basvaror med lång hållbarhet, exempelvis pasta, djupfrysta produkter och konserver av olika slag, men även hygienprodukter som tandkräm, disk- och tvättmedel.

Euro Shoppers produkter säljs av AMS:s medlemmar i 15 europeiska länder, däribland säljer ICA Euro Shoppers produkter i Sverige. Oavsett vilket land produkten säljs i är det samma förpackning.

Källa: wikipedia

Magisteruppsats i Marknadsföring, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet http://www.uppsatser.se/uppsats/069b1c6693/

Olika test av produkter från Euroshopper:
http://budgetbloggen.blogspot.com/search/label/Euroshopper

60200cookie-checkEuroshopper fakta.