Svar från SD och M

Från inlägget “Dagen då Sverige säger NEJ”. Klockan 9:44 kom Moderaternas svar in:

Hej, Anders, och tack för ditt mejl.
Tack för långt och informativt brev. Det är svårt att svara på det eftersom det innehåller väldigt mycket, men mest kritik.
Vi lyssnar på din kritik som du framför.
Vårt partis grundtankar om människovärde kan Du läsa om nedan:
 
Det orubbliga människovärdet
Den goda idén om hur land ska byggas utgår från att alla människor är unika
och har lika värde. Det är ur detta friheten härleds, varje människas rätt att med
hänsynstagande till andra bygga framtiden efter egen vilja, liksom varje människas
rätt att utveckla sina personliga egenskaper. Kampen för dessa värden, för
det värdiga och personligt formade livet, måste vara kompromisslös.
Politiken ska stödja varje människas strävan att göra sig själv rättvisa, och förmåga
att växa av egen kraft. Alla människor kan lyckas, var och en på sina villkor.
En sådan syn stämplar ingen som svag, den klassificerar inte människor och
deras egenskaper. Var och en kan göra något av sitt liv om man får chansen.
Det innebär inte att det saknas behov av stöd. Alla har inte samma förutsättningar.
Den som från födseln eller på grund av senare omständigheter behöver kunna
räkna med andras bistånd ska veta att han eller hon får det. Det finns ett osvikligt
gemensamt ansvar när den egna förmågan inte räcker till.
Framåtskridande är en avgörande mänsklig drivkraft; att lära och utvecklas, att få
det bättre, att kunna erbjuda sina barn ett rikare liv än man själv haft. Färden
vidare, viljan att förstå mer, förädlar människors villkor.
Detta är en helt annan idé än den som i praktiken präglade det sena 1900-talets
Sverige. Det var på många sätt en tid av instängdhet och maktlöshet. Likhetstänkande
och systemfokusering bredde ut sig. Enskilda människor glömdes ofta bort.
Kollektivets intressen sattes framför individens rätt.
Det är nu hög tid att ändra på detta.” se sid 5, Ny länk

Med vänlig hälsning,

Carl

Politisk tjänsteman

Om jag ska vara helt ärlig så är jag smått imponerad att jag fick svar alls. Även förvånad men ändå glad, även för att svaret blev såpass långt som det blev.

På ett sätt förstår jag hur Carl menar när han ger mig den där texten. Det är många vackra ord och ord är väldigt enkla att vrida och vända på om man kan konsten. En sak behöver inte betyda samma sak för en annan människa och det ska man också komma ihåg att varje människas situation är smått unik, något som också texten berör. Jag hade väldigt gärna vilja ha en mer personlig infallsvinkel, från Carl eller vilken annan Moderat som helst, men det finns ingen svarsadress på mejlet. Istället ombedes man vända sig till info@moderat.se för att på så sätt kanske få en fortsatt debatt. Hur som helst, jag skriver tillbaka och tackar för svaret.

Sedan har vi svaret från Sverigedemokraterna som var en besvikelse. Inte mycket till svar, men dock personligt och ungefär lika mycket som Moderaternas:

Hej Anders,

Jag tycker du i sak har helt rätt i det du skriver. Men däremot håller jag inte med om att det skulle stämma in på Sverigedemokraterna. Vi försöker alltid svara på alla mail vi får och när telefonen ringer!

Med vänlig hälsning

Henrik
Sverigedemokraternas info-avdelning

Även där blir jag glad att jag ens fått svar och att även Henrik har orkat läsa inlägget. Eller åtminstone delar av det. Men hur ska vi tolka det här egentligen? Att vi som ser sanningen och är gnälliga kanske är mer åt Sverigedemokraternas tankebanor än de som bor i fina bostadsområden och har pengar och som slipper se skiten? Nej, jag tror inte att det är så enkelt faktiskt då problemen är så allomfattande och långt ifrån enkla. Jag är övertygad om att det finns helt mänskliga politiker oavsett vilket parti de kommer ifrån, men vad jag skulle vilja se mer av är mänsklighet. Att vi förstår varandra även om alla inte lever för politik men som ändå vill leva och bo i ett bättre och tryggare samhälle. Jag tror inte det kan vara så svårt om vi lägger ifrån oss titlar, kreditkort, tillhörigheter m.m. och samtalar som vanliga, enkla människor och kopplar bort allt mumbo-jumbo-skitsnack.

Mer mejl kommer, hoppas jag och såklart ska jag publicera dem också.

43950cookie-checkSvar från SD och M