Matematiker efterlyses

Jag fick ett tips på nätet…

Om man satsar 10 kronor för varje giv på rött eller svart färg på black jack och har en buffert på 2000 kronor, hur stor är sannolikheten att man faktiskt går på vinst under en dag om man sparar 15% av den intjänade summan?

Det måste ju finnas någon slags sannolikhets-tjosan på det systemet?

40540cookie-checkMatematiker efterlyses