Religion i skolan eller inte?

Margareta Pålsson (M) skriver i Aftonbladets debatt att det är bra att kristendomen får en särställning i skolans religionsundervisning, något som regeringens framlagda skolplan förespråkar. Det som är viktigt, menar hon, är att eleverna även i framtiden ska få lära sig mest om den religion som har haft störst inverkan på vårt samhälle.

Däremot tycker Rossana Dinamarca (V), skolpolitisk talesperson, att kristendomen inte bör ha en särställning i skolan och att yngre elever bör få en allsidig utbildning som möjligt. Vänsterpartiet ifrågasätter även att religion ska vara ett obligatoriskt ämne i skolan och att elever i stigande åldrar ska kunna ha möjligheten att studera religioner och trosuppfattningar och kanske få stöd i sitt sökande efter livets stora frågor.

Skolverket rekommenderade en allsidig utbildning där de 5 världsreligionerna ska behandlas lika, något som utbildningsminister Jan Björklund (FP) gick emot. MEN om man läser på www.skolverket.se står det såhär:

I samband med att regeringen den 7 oktober 2010 fastställde ny läroplan med kursplaner för grundskolan har en debatt förts i media om hur olika religioner ska behandlas i undervisningen. I debatten har det felaktigt framställts som att Skolverkets förslag till kursplan i religionskunskap skulle ha lagt lika stor tyngdpunkt vid alla världsreligioner. Det stämmer inte. Även Skolverkets förslag lade avsevärt större tyngd vid kristendomen än övriga religioner.

Med andra ord har Jan Björklund skolverkets rekommendationer i ryggen.

Själv tycker jag, uppvuxen i kristen anda som jag är, att religioner med dess ibland märkliga uppfattningar och tolkningar, dels kan ha ett väldigt starkt intryck på unga människor, vilket kan ibland förvirra och förleda. Därför skulle jag helst se att religioner borde studeras i mer mogen ålder, och då i en mer samhällspolitisk och historisk vinkel.

Samtidigt funderar jag på detta med att det ska byggas moskéer här och där, det ska tas hänsyn till olika religioner i skolan, förbjudas högtider i kyrkan m.m.m. Varför ska man bygga just moskéer då? Det finns redan så mycket kyrkor i Sverige att hälften vore nog. Egentligen borde inte religioner ha särskilda byggnader alls för då finns det alltid andra religioner som blir åsidosatta, som i sin tur vill ha speciella byggnader överallt. Självklart har kyrkan och kristendomen, i alla dess former, satt sina spår i vårt samhälle men varför favorisera denna religion som har så många människoliv på sitt samvete? I alla religioners namn har det startats krig där miljontals människor har dött. Är det något vi ska minnas med hjärta och glädje genom att subventionera fler centrum genom våra skattepengar?

Religion kan vara en väldigt bra grej för de som önskar syssla med sådant men frågan är om den har en plats i ett modernt samhälle? Där vetenskapen gör nya framsteg varje dag. Det vore väl bättre att göra det till ett personligt val om man vill veta mer än att tvinga in det i skolorna där man dessutom favoriserar en religion bland många. Att favorisera kristendom verkar för mig ganska förlegat a la år 1800.

Madness I say, madness.

Foto: Aftonbladet Bild.

28990cookie-checkReligion i skolan eller inte?