Burka vs Kjol

Ett hett ämne, som det tycks, genom alla tider och nu när Frankrike förbjuder burka så är ämnet på tapeten igen. Egentligen hade jag inte tänkt att vidröra detta inflammerade ämne alls, inte förrän Rachelle skrev så bra om det och jag blev inspirerad. Att jag sedan hittade väldigt intressant material på nätet gjorde inte saken sämre.

Skolverket till exempel säger såhär om ordningsregler angående kläder och burka:

 

 

Om klädseln i det enskilda fallet väsentlig skulle försvåra kontakten mellan lärare och elever eller medför särskilda risker vid laborationer eller liknande övningar kan man ha ett förbud mot den klädseln även om den har religiös bakgrund. Bärandet av burqa försvårar eller omöjliggör det personliga och psykologiskt så betydelsefulla samspelet mellan lärare och elev vilket blir till uppenbar skada för eleverna. Läraren kan ha svårt att identifiera eleven och skolan kan inte heller fullgöra sitt uppdrag att förmedla kunskap i en situation då eleven bär burqa.

För mig låter detta som att skolan har mer auktoritet än Sveriges Rikes Lag, men okej, jag kan ha fel. Att lagarna ska gälla lika för alla.

I LO-tidningen hittade jag en intressant skrivelse av Erik Larsson och jag antar att han är en kolumnist av något slag. Hur som helst, han skriver väldigt intressant om hur man skulle kunna införa ett förbud mot korta kjolar i Sverige och att detta plagg är ett resultat av kvinnoförtryck som dessutom kvinnor världen över bejakar. En sak som jag faktiskt aldrig har reflekterat över men ja, det kan nog finnas en viss sanning i det. Kvinnan som sexobjekt.

Så kortfattad kan vi säga att även kjolar ska förbjudas, inte sant? Det är ju ett än mer spritt klädesplagg än burkan, dock ej knutet till religion. Eller? Om man historiskt sett ser tillbaka så var ju världen starkt ansatt av kyrkan och dess välde var över hela världen. I kombination med ett starkt manssamhälle så skulle åtminstone jag kalla kjolen ett resultat av religionen i kombination med objektifiering och männens inflytande.

Vad jag själv tycker om burka? Att det inte är klädesplaggets fel, att det inte är muslimernas eller religionernas fel att det blivit så hett debatterat. Däremot kan man begrunda om dessa ämnen har hamnat i fel inflytelserika människors händer.

Bilder från http://annamellita.blogg.se och http://blogs.telegraph.co.uk

15800cookie-checkBurka vs Kjol