Brev till en politiker

Hos Petra kunde man idag läsa om Moa som varje dag riskerar livet för att gå till och från skolan. Via en högtrafikerad väg måste hon halka runt i snömodden och riskerar att bli överkörd. Någon gång- och cykelväg finns inte och enligt skolskjutsreglementet befinner sig inte Moa tillräckligt långt ifrån skolan för att kunna få skolskjuts.
Så jag lade näsan i blöt och skrev ett mejl till Mikael Falk, chef för Banr- och Ungdomsnämnden i Hylte Kommun.

Hej Mikael


Tack vare ett inlägg på en blogg angående Hallanspostens artikel om Moa Lysebäck som varje dag riskerar sitt liv för att komma till skolan.

Jag tycker det är futtigt att man ska riskera en människas liv bara för att följa vissa paragrafer och lagar. Tänk om det hade varit ditt eget barn?
I artikeln kan man läsa att det saknas gång- och cykelbana vilket jag finner mycket märkligt. Det må kosta pengar men vad är det att jämföra med i värsta fall en människas liv eller livslång vård och rehabilitering för skadorna som kan inträffa. Ur en krass ekonomisk synvinkel vore det förkastligt, så även ur en moralisk synvinkel.

Samtidigt måste man ju ha i åtanke att detta är en tidning som skriver om detta och jag är i vanliga fall väldigt kritisk mot deras sätt att marknadsföra sig själva och försök att sälja fler lösnummer, men oavsett hur tidningen levererar sina nyheter så tycker jag ändå att det måste finnas något att göra åt saken.

Längre ner i artikeln kan man läsa om informationen du inte har fått angående transporter medelst taxi och det är väl där det hela har brustit. Någon har missat ett avgörande beslut angående information till någon av parterna, vilket ju inte är helt ovanligt i sådana här situationer.
Hur som helst, jag hoppas verkligen ni kan lösa det här snabbt innan något händer med Moa. Lägg detta som prioritet 1 på ditt skrivbord så kommer alla bli glada för en paragraf kan aldrig någonsin bli viktigare än ett barns liv.

Tack för ordet.

Mvh.

Inlägget hos Petra.
Artikeln i Hallandsposten.

1490cookie-checkBrev till en politiker