Tjat om aspartam

Ni får ursäkta, men detta eviga tjat om aspartam, om det är bra eller dåligt, om det är cancerframkallande m.m. börjar bli ganska tjatigt. Jag som diabetiker har vuxit upp med lightprodukter, gillar dem och planerar inte att sluta.

Jag googlade efter aspartam och fann massor av träffar. Dock var ingen av dem vidare tillförlitlig och det mesta som skrivs om aspartam verkar vara sådant som folk antagit, gissat, hört på fikarasten eller läst i någon sunking skvallerblaska. Antingen det eller så är de sponsrade av olika företag som har ekonomiska intressen och säger vad som gynnar dem själva.

Den enda källa jag egentligen litar på är Livsmedelsverket, så självklart går jag till deras sida och söker efter aspartam….

——————————————————————————–

Resultaten från en omdiskuterad cancerstudie i råtta över aspartam, ett av våra vanligaste sötningsmedel, har nu utvärderats av EFSA (European Food Safety Authority). Cancerstudien kom från det italienska forskningsinstitutet European Ramazzini Foundation* i Bologna sommaren 2005.


EFSA drar slutsatsen att studien inte motiverar en fortsatt riskvärdering av aspartam. Den ändrar heller inte dagens rekommendationer om konsumtion av livsmedel som innehåller aspartam.


Livsmedelsverket har noga följt EFSAs arbete kring utvärderingen av studien och instämmer i dess slutsatser att aspartam inte ökade risken för cancer.

Läs EFSAs rapport här.

Vidare kan man läsa på Livsmedelverkets hemsida att….

Aspartam är ett mycket välstuderat ämne, både i försöksdjur och på människa. Det har använts i livsmedel under ca 20 år utan att visa några negativa effekter. Den italienska studien antydde att aspartam vid livslång exponering i råtta kan ge cancer. Detta har enligt EFSA:s utvärdering inte kunnat bekräftas. Tidigare diskussioner om aspartams eventuella hälsoeffekter har framför allt handlat om effekter på centrala nervsystemet, där en förhöjd risk för hjärntumörer tidvis har debatterats flitigt. En enad expertis har dock avfärdat denna cancerrisk. Inte heller resultat från tidigare studier under mer än 25 år har visat några negativa effekter på arvsanlag, cancer-, fortplantningsförmåga och utveckling. Humanstudier har inte heller visat några sådana effekter.
——————————————————————————–

Så vad tror ni? Detta med aspartam är ju en miljardindustri där många, oerhört stora och viktiga aktörer är inblandade så i värsta fall är väl både Livsmedelsverket och EFSA köpta. Hur som helst, den fakta vi får genom Lmv är väl den säkraste vi kan få som enskilda konsumenter inte sant?

Länk till Livsmedelverkets sida om aspartam.

2540cookie-checkTjat om aspartam